Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
20.04.2022

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv

Dansk Folkeminde- samling

Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Oversigt
Alfabetisk
register

mail

BesøgendeBalle Sogns Lokalhistoriske Forening

Balle Kirke tegnet af Jørgen Michaelsen 2016


Næste arrangement

GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 7. marts 2023

Kl. 19.00 i Balle Sognehus

Nærmere information om generalforsamlingen vil fremkomme i løbet af 2022.

      
Foreningen har haft et udvalg, som har stået for udgivelsen af årshæftet
”Historier fra Balle Sogn”.
Desværre meddelte Frede Skipper på generalforsamlingen d. 1. marts 2022 at han ønskede at blive fritaget for det store arbejde der er lagt i udgivelsen af hæftet.
Da ingen andre har ønsket at påtage sig jobbet, må det desværre forudses, at hæftet ikke vil blive udgivet i 2022.
 
Kontaktperson til bestyrelsen
Else Drejer
Frank Jægers Vej 41
8600 Silkeborg
Tlf. 2146 8283.

     e-mail          


.

Forespørgsler til foreningen.

Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne sides menupunkt:
eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Efterlysning/Opdatering

Skulle du have billeder af gårde, huse, forretninger, landskaber, personer m.m. fra Balle sogn, vil vi meget gerne have lov til at låne dem til affotografering. Ring besked eller e-mail til en fra bestyrelsen.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret.

Har du evt. tilføjelser eller rettelser vil vi være taknemlig om du vil lade os det vide.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbe- varing af bevarings- værdige dokumenter, skøder og billeder m.m. fra sognet. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historier om personer. 
Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra det indsamlede materialer.

Medlemskab
For bare 100,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information,  årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen.


 Document made by Erik Thisted with KompoZer           Firefox 3 © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB