Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
08 02 29

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv


Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Sogns Arkiv.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening har igennem de seneste 17 år indsamlet og nedskrevet lokalhistorie, person- og ejendomshistorie fra hele Balle sogn, undtaget Alderslyst og Lysbro, som også hørte til Balle sogn indtil 1941.

Der er nedskrevet ca. 6.800 sider i A4 format fra tiden omkring 1790 til 1950, altså ca. 160 år, om de enkelte ejendomme og gårde, hvor ejerforholdene er beskrevet sammen med de på stedet boende personer. Gårdenes historie så som antal bygninger, art og byggeår, marker, skove og moser er nøje beskrevet.. I stor udstrækning er køb og salg af jordarealer taget med, samt gårdenes besætning, og hvor det har været muligt, hvor meget mælk der er leveret til mejeriet.

Ligeledes har vi også indsamlet landsbyhistorie fra Balle Kirkeby, Balle Huse, Gl. Balle, Skægkær, Vester- og Øster Bording, Overgård samt Hvinningdal og Kjærsgård. Mange af sognets vandværker, forsamlingshuse og foreninger er blevet behandlet og naturligvis er skolehistorien tilbage til 1741 beskrevet, hvor det har været muligt.

Endelig skal også nævnes Balle Kirke og kirkegårdens historie, Balle præstegård og som det sidste Hvinningdal Kirke. Vi skal gøre opmærksom på, at vores arkiv er under stadig opdatering med nye historier eller beretninger fra netop dig. Vi modtager gerne alle bidrag.

Vi har indsamlet, lånt og scannet fotografier af alle ejendomme og gårde og i enkelte tilfælde huse og landskaber fra Balle Sogn, som er blevet til ca. 1900 billeder. Vi har været så heldige at få mange gamle billeder af personer fra de gamle kendte slægter i Balle Sogn.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Vores arkiv opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, hvor det findes i samme bygning som Silkeborg bibliotek. Arkivalier kan ikke lånes med hjem, men kan ses i Lokalhistorisk Arkivs åbningstider. Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne side eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 1.

I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.
 

KONGSHEDEVEJ - KRAGELUNDVEJ

MAPPE 1

Se personregister i mappe 3.

Gade/Vej Matr. nr. Gårdnavn Oprettet/købt 1901 2003
Kongshedevej 9 1c – ejendom Overgaard Hus 1) 28/08 – 1857 Karl M. Jensen Rikard Elkjær
Kongshedevej 16 1f, 1m – skov
09/08 – 1918 Karl M. Jensen Torben Overgaard


Kragelundvej 3 2b,2g m.fl gård Hylkjærdal 17/08 – 1855 R. J.A. Geltzer Tage H. Andersen
Kragelundvej 5 2t,m.fl ejendom 3) 08/01 – 1915
Arne M. Sørensen
Kragelundvej 6 2o – ejendom
1895 – 1910
Hans Knudsen
Kragelundvej 7 2r – ejendom Stedet 3) 11/06 – 1915
Mogens Sterndorff
Kragelundvej 9 2aa – skov Ubebygget 3) 1914 – 1948
Mogens Sterndorff
Kragelundvej 11

2u – ejendom Trægården 3) 06/11 – 1914
A. Huus Pedersen
Kragelundvej 13
Se mappe 3.
2a – hovedgård Overgaard Mellem;
1525 – 1586
Søren Peter Pedersen Martin Ladegaard Nielsen
Kragelundvej 15 Se mappe 3. 1a- hovedgård Balle Overgaard Mellem;
1525 – 1586
Jens Jensen Overgaard Knud Morten Overgaard
Kragelundvej 17 1n – ejndom Egens 25/08 – 1956
Niels H. Overgaard
Kragelundvej 19 1g – ejendom Balle Vestergaard
- 2)
22/07 – 1887 Jacob Sørensen Svend Beyer Andersen
  1. Kaldes også Knudhøi.

  2. Kaldes også Hybben Hyde.

  3. Oprettet ved Husmandsudstykningen 1914.Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 2.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.


NØRHEDEVEJ - OVERGÅRDVEJ

MAPPE 2

Se personregister mappe 3.

Gade/Vej Matr. nr. Gårdnavn Oprettet/købt 1901 2003
Nørhedevej 29 2p – hus Kildegaard 22/02 – 1901 – 13
Jørn K. Hansen
Nørhedevej 31 2æ – ejendom Konvolutten 1862 ?
Hans Chr. Papsø
Nørhedevej 33 2ad – hus Minkfarm 1964 – 1967
Tom L. Rasmussen
Nørhedevej 35 2f – ejendom
03/10 – 1862
A. Rasmussen
Nørhedevej 35B 2ai – træhus Skovområde 1953–28/10 -1991
Henrik V. Tønnesen
Nørhedevej 37 2e - skov Hvamborg 1) 1858 Peder Nielsen Heine Overgaard
Nørhedevej 38 2ab – parcel Ubebygget 14/02 – 1961
Per Oluf Andreasen
Nørhedevej 41 2d – gård Hylkjærbakke 2, 4) 19/01 – 1866 6) Jens Snede Kristian Sehested


Overgårdvej 3 2z , (2c) – skov Tipholt 1, 3) 22/08 – 1856 Morten Karlsen Helge R. Mortensen
Overgårdvej 4 2ø – skov Ubebygget 31/07 – 1962
Tom L. Rasmussen
Overgårdvej 5 1d – ejendom Skovgaarden 11/02 – 1870 Laurs Ungstrup Lars Overgaard
Overgårdvej 6 2c, (2z) – skov Tipholt 1, 3) 22/08 – 1856 Morten Karlsen Helge R. Mortensen
Overgårdvej 8 1b – ejendom
28/08 – 1857 M. Christensen Michael Dalsgaard
Overgårdvej 10 1k – ejendom
13/04 – 1894 Lars Jensen Flemming Rode
Overgårdvej 12 1e – skov Gildal 1) 16/07 – 1886 Laust Madsen Jens Ib Snede
Overgårdvej 14 1l – ejendom Skovhuset 03/09 – 1915
Sven Iversen
  1. Nedlagte skovejendomme.

  2. Kaldes også Hylkjærhøj.

  3. Samme ejendom.

  4. Udstykket maj – 1859.Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 3.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.


MAPPE 3OVERGAARD
Kragelundvej 13, Overgård

Balle OVERGAARD
Kragelundvej 15, Overgård
Overgård Mark og Hede se mappe 1 & 2.


Indhold.
Personregister for mappe 1, 2 og 3.

Overgaard, Matr. nr. 2a fra 1525 -

Balle Overgaard, Matr. nr. 1a fra 1525 -

  Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB