Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
12 11 11

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Sogns Arkiv.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening har igennem de seneste 17 år indsamlet og nedskrevet lokalhistorie, person- og ejendomshistorie fra hele Balle sogn, undtaget Alderslyst og Lysbro, som også hørte til Balle sogn indtil 1941.

Der er nedskrevet ca. 6.800 sider i A4 format fra tiden omkring 1790 til 1950, altså ca. 160 år, om de enkelte ejendomme og gårde, hvor ejerforholdene er beskrevet sammen med de på stedet boende personer. Gårdenes historie så som antal bygninger, art og byggeår, marker, skove og moser er nøje beskrevet.. I stor udstrækning er køb og salg af jordarealer taget med, samt gårdenes besætning, og hvor det har været muligt, hvor meget mælk der er leveret til mejeriet.

Ligeledes har vi også indsamlet landsbyhistorie fra Balle Kirkeby, Balle Huse, Gl. Balle, Skægkær, Vester- og Øster Bording, Overgård samt Hvinningdal og Kjærsgård. Mange af sognets vandværker, forsamlingshuse og foreninger er blevet behandlet og naturligvis er skolehistorien tilbage til 1741 beskrevet, hvor det har været muligt.

Endelig skal også nævnes Balle Kirke og kirkegårdens historie, Balle præstegård og som det sidste Hvinningdal Kirke. Vi skal gøre opmærksom på, at vores arkiv er under stadig opdatering med nye historier eller beretninger fra netop dig. Vi modtager gerne alle bidrag.

Vi har indsamlet, lånt og scannet fotografier af alle ejendomme og gårde og i enkelte tilfælde huse og landskaber fra Balle Sogn, som er blevet til ca. 1900 billeder. Vi har været så heldige at få mange gamle billeder af personer fra de gamle kendte slægter i Balle Sogn.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Vores arkiv opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, hvor det findes i samme bygning som Silkeborg bibliotek. Arkivalier kan ikke lånes med hjem, men kan ses i Lokalhistorisk Arkivs åbningstider. Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne side eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 10.

I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.
 

GL. BALLE BY


MAPPE 10

Gammel Gårde i Gl. Balle By. Brændt 14/05 - 1790.

Niels Pedersen
Christen RasmussenPeder Jensen
Christen Rasmussen
Laurs Nielsen Hvoll
Søren Rasmussen
Niels Andersen LadefogedJens Michelsen
Jens Laursen

Skolen nr. 1a
Gård nr. 9aGård nr. 10aSmeden
En ukendt gård


Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

1850

1901

2001

Brorsonsvej 1a

21a – gård *

Højbo

Christen Danielsen
Daniel Christensen Tom Rasmussen
1. Parcelhuse

Vesterbakken 3

3d – gård
Tvillinggaard
Nedergaard
L. Ladefoged Pedersen
Laurits Demuth
Leo F. Jacobsen
1. Parcelhuse


Balle Sandmark 2b – 10a
Ejendom
Bækkelund

ParcelhuseGl. gårde i Gl. Balle by Ny. Matr. nr. Nye gårdnavne efter branden Gift med
Brændt 14/05 – 1790
Niels Pedersen
Født 1739 – dør 26/12 - 1801

Matr. nr. 11a

Damgaarden
Zidsel Thøgersdatter
Født 1741 – dør 04/08 - 1804

Udflyttet til Sinding Hovvej 3, Balle Kirkeby
Christen Rasmussen
Født 1744 – d. 1815

Matr. 1a *
Skole
Skoleholder
Maren Pedersdatter 1744 - 1819
Genopført 1791

Peder Jensen
Født 1739 – d. 1813

Matr. 9a *
Balle Mosegaard Maren Nielsdatter
1759 - 1798

Udflyttet til Viborgvej
Laurs Nielsen Hvoll Født 1740 – d. 1791.
Matr. nr.

Karen Pedersdatter
1741 - 1790

Udflyttet

Søren Rasmussen
Født 1717 -

Matr. nr.

Anne Jensdatter
1721 -

Udflyttet

Niels Andersen (La-defoged) Født 1753 – dør 1836
Matr. 10a *

Kærgaard
Maren Sørensdatter
1761 - 1794

Udflyttet til Balle Bygade 38
Jens Michelsen
Født 1744 -

Matr. nr.

Smed
Mette Pedersdatter
1748 -

Udflyttet

Christen Rasmussen Født 1731 – d. 1792
Matr. nr.

Her udbrød branden
Elisabeth Niels-datter 1739 - 1791
Udflyttet


* Gamle gårde fra før 1661. Udflyttet efter branden 1790.Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 11A.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.BALLE
, VIBORGVEJ

MAPPE 11AGade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

Oprettet - 1850

1901 - 1940

2001
Brokbjergvej 11F 1h, Ejendom -Gartneri Skovhuset Opført før 1890 L. Damgaard Nielsen Parcelhuse

Viborgvej 31
508a-02
Gartneri
Ejendom
Sandholt

1920
A.V. Kajser
Ove Rasmussen

Viborgvej 61

14i - hus

Parcelhus
Opført 1953 Hans Nielsen
Hans Chr. Nielsen


Viborgvej (62)


8a – gård *


Balle Skovgaard
Udflyttet 1790
Peder J. Skov
Rasmus Skov
Jens Pedersen Skov

Parcelhuse

Viborgvej (65)

9a – gård *

Balle Mosegaard
Udflyttet 1790
Søren Eriksen
Mads Chr. Jørgensen
Parcelhuse
Beskrivelse om Balle Bakke 1920- 1960 Else født Fisker Ove Rasmussen
* Er gamle gårde, der brændte 1790 i Balle bye og udflyttet her til efter branden.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 11B.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.BALLE, VIBORGVEJ


MAPPE
11B


Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

Oprettet - 1850

1901

2001

Viborgvej 70

11c – gård

Bøgely
Opført1844
Jens Thomsen
Jens Rasmussen Havekoloni
Bøgely


Viborgvej 72


20a – gård


Slaatjørn
Beboet 1803 Rasmus Christensen Jans Jensen Bak Hans Egon Jensen Bak


Viborgvej 73


17a – gård


Solbakken
Beboet 1804
P. Hermann Willumsen
Anders Peder Sørensen (Lysdal) Silkeborg kommune


Viborgvej 75


4k – ejendom

Opført 1863 Anders Bomholdt Mortensen Mourits Kr. Sørensen Silkeborg kommune

Viborgvej 77

6c – ejendom

Opført 1834 Karl Rasmussen Anders W. Kaae

Viborgvej 79

19a – gård

Holmgaard
Beboet 1805
Lars Jensen
Anton Christensen Skægkær skolen fra 1964 -Parcelhuse
 Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB