Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
08 02 29

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Sogns Arkiv.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening har igennem de seneste 17 år indsamlet og nedskrevet lokalhistorie, person- og ejendomshistorie fra hele Balle sogn, undtaget Alderslyst og Lysbro, som også hørte til Balle sogn indtil 1941.

Der er nedskrevet ca. 6.800 sider i A4 format fra tiden omkring 1790 til 1950, altså ca. 160 år, om de enkelte ejendomme og gårde, hvor ejerforholdene er beskrevet sammen med de på stedet boende personer. Gårdenes historie så som antal bygninger, art og byggeår, marker, skove og moser er nøje beskrevet.. I stor udstrækning er køb og salg af jordarealer taget med, samt gårdenes besætning, og hvor det har været muligt, hvor meget mælk der er leveret til mejeriet.

Ligeledes har vi også indsamlet landsbyhistorie fra Balle Kirkeby, Balle Huse, Gl. Balle, Skægkær, Vester- og Øster Bording, Overgård samt Hvinningdal og Kjærsgård. Mange af sognets vandværker, forsamlingshuse og foreninger er blevet behandlet og naturligvis er skolehistorien tilbage til 1741 beskrevet, hvor det har været muligt.

Endelig skal også nævnes Balle Kirke og kirkegårdens historie, Balle præstegård og som det sidste Hvinningdal Kirke. Vi skal gøre opmærksom på, at vores arkiv er under stadig opdatering med nye historier eller beretninger fra netop dig. Vi modtager gerne alle bidrag.

Vi har indsamlet, lånt og scannet fotografier af alle ejendomme og gårde og i enkelte tilfælde huse og landskaber fra Balle Sogn, som er blevet til ca. 1900 billeder. Vi har været så heldige at få mange gamle billeder af personer fra de gamle kendte slægter i Balle Sogn.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Vores arkiv opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, hvor det findes i samme bygning som Silkeborg bibliotek. Arkivalier kan ikke lånes med hjem, men kan ses i Lokalhistorisk Arkivs åbningstider. Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne side eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 12.

I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.
 

BALLE HUSE


MAPPE 12


Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

1850/opført

1901

2001
Brunbakkevej 2 11f-04 skole Balle Kirkeby skole Opført 1907
Jan E. Karlsen
Brunbakkevej 3 23b – gård Brunbakke (1. Hans Christensen Søren Dam Hermann Juul
Brunbakkevej 4 15c – gård Solbakkegaard (2. Opført 1846 Erik Bekmann Huggo Hansen
Brunbakkev. 4-6 23c – jord Aftægtshus (3. Jens Kr. Hansen Erik Bekmann Valther Nielsen
Brunbakkevej 6 36/37 – hus Moselod Opført 1964
Willy Retvig
Brunbakkevej 10 35 - moselod Moselod Svend Laursen Morten Karlsen Bent Grauv Ped.
Brunbakkevej 12 27 - ejendom
Opført før 1826 Niels A. Hansen Valther Nielsen


Buskelundvej 9 26a - ejendom Solhjem Opført 1850 Chr. Pedersen Grethe Høeg
Buskelundvej 10 13a – gård Buskelund Carl Brøchelman Chr. Christiansen Claus Bærnholdt
Buskelundvej 11 2d – ejendom
Opført 1857 Thomas Jensen Ole Kjær Olesen
Buskelundvej 13 25a– gartneri Solbakkegaard (4. Jens Pedersen L. Peter Demuth Peder Andersen


Ø. Bordingvej 5 25b – ejendom Stenholt Opført 1834-40 Jens Jensen Kell Kærgaard
Ø. Bordingvej 7 22a – ejendom Baunshøj Andreas Nielsen Rasmus Randlev Steen Klercke
Ø. Bordingvej 8 24a – ejendom Granly Mikkel Svendsen Anton Pedersen Jan Michaelsen
Ø. Bordingvej 9 16b – ejendom Bauns Opført 1827 Morten Karlsen Per K. Ibsen
Ø. Bordingvej 10 16c – ejendom
Oprettet før 1880 Ole Jensen Kurt Andersen
Ø. Bordingvej 11 16d - ejendom Guldborghus Oprettet 1885 Niels P. Pedersen Vagn Snede Pe.
Ø. Bordingvej 14 16a – ejendom Gludbjerg mølle Søren Petersen Vilhelm Lund Jørn H. Pagh


Fællesmose Ejes af: Ejes 2001 af. Matr. nr.
2001
Moselod 32 1, 16, 21, 22 23, 24, 25, 26 ¾ Alb. Fælles moselod
Moselod 33 8, 9, 10, 14, 18 28 ½ Alb. Fælles moselod
Moselod 32 27 Brunbakkevej 12 Ole Peter Jensen Niels A. Hansen Valther Nielsen
Moselod 34 16a Ø. Bordingvej 14 Søren Pedersen Vilhelm Lund Jørn H. Pagh
Moselod 35 16b Brunbakkevej 10 Svend Laursen Morten Karlsen Bent Grau Pe.
Moselod 36 21 Brunbakkevej 6 Th. Pedersen D. Christensen Willy Retvig
Moselod 37 16b Brunbakkevej 6 Svend Laursen Morten Karlsen Willy Retvig
Moselod 38 22a, 16a, 22b Ø. Bordingvej 7 Andreas Nielsen Rasmus Randlev Steen Klercke
Moselod 39 25a Buskelundvej 13 Jens Pedersen L. Peter Demuth Peder Andersen
Moselod 40 26a Buskelundvej 9 Jens Pedersen Chr. Pedersen Grethe Høeg
Moselod 41 24a, 23b Brunbakkevej 3 Mikkel Svendsen Anton Pedersen Hermann Juul
Moselod 42 23b Brunbakkevej 3 Hans Christensen Søren Dam Hermann Juul
Moselod 43 – 23b Skoleembedet Brunbakkevej 3

Hermann Juul

* Historien om Balle Huse vandværk
* Kort over Balle Huse området
* Diverse udklip om udstykningen 2006-07.
  1. Kaldes også Brunbakkegaard
  2. Kaldes både Solbakkegaard og Bækgaard
  3. Her lå ind til ca. 1920 som et aftægtshus.
  4. Kaldes både Solbakkegaard og Den røde gård.Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 13.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.VESTER KEJLSREUP


MAPPE 13Vester Kejlstrup Hovedgård & Mølle
  1. Fischer familien
  1. Niels Hastrup familie Gravmæle
  1. Vester Kejlstrup Hovedgård
  1. Vester Kejlstrup Mølle
  1. Vester Kejlstrup Huse
  1. Vester Kejlstrup Skov DyreparkHer under er en indholdsfortegnelse for mappe 14.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.VESTER KEJLSTRUP MARK


MAPPE 14


Oversigt over
fælles dokumenter, se mappe 15.

Artikler.
Vester Kejlstrup udstykningen 1936
Avisartikel Midtjyllands Avis 2006
Krigen 1940-45 af Godtfred Appel
Spejder på Vester Kejlstrup af Godtfred Appel
Artikel af Vagn Appel
DVD med billeder


Gade/Vej

Matr. nr.

Areal

Udstykket 1936

Solgt til.
Hestehavevej 10 1ht – 11 17 tdr. Herluf Sørensen 1969 Silk. Komm
Hestehavevej 12 1hu – 12 16½ tdr. K.A. Nørremark 1969 Silk. Komm
Hestehavevej 14 1hv – 13 16½ tdr. Hans Appel 1969 Silk. Komm
Hestehavevej 16 1hx – 14 16½ tdr. Otto Thomsen 1969 Silk. Komm
Hestehavevej 18 1hy – 15 16½ tdr. Søgaard Nielsen 1969 Silk. Komm

Hesteh/Ndr. Højmarksvej 21 1hs – 10 16½ tdr. 1937 Martin Kristensen 1993 Tom V. Bundesen
Hesteh/Ndr. Højmarksvej 23 1hr – 9 16½ tdr Anton Mikkelsen 1991 J Veckenberg
Hesteh/Ndr. Højmarksvej 25 1hq – 8 16½ tdr. H. Just Pedersen 1975 Villy Just
Hesteh/Ndr. Højmarksvej 27 1hp – 7 16½ tdr. Jens Anders Jensen 1977 Johs. Krogh
Hesteh/Ndr. Højmarksvej 29 1ho – 6 16½ tdr. Jens Kr. Jensen 1994 Poul E. Jensen

Kejlstrupvej 100 1hø – 18 30 tdr. Søren Jensen 1975 Silk. Komm
Kejlstrupvej 102 1hk – 2 16½ tdr. Peter Overgaard 1975 Silk. Komm
Kejlstrupvej 104 1hl – 3 16½ tdr. Karl Emil Jensen 1969 Silk. Komm
Kejlstrupvej 106 1hm – 4 30 tdr. Peter E. Jacobsen 1969 Silk. Komm
Kejlstrupvej 101 1hz-1hæ– 6 30 tdr. Martin K. Sørensen 1969 Silk. Komm
Kejlstrupvej 101 1ia-17 ca. 2 tdr. Fælles Sandgrav Silkeborg kommune
Kejlstrupvej 107 1hn – 5 16½ tdr. Henry Pedersen 1969 Silk. Komm

Ndr. Højmarksvej hed indtil 1972 Hestehavevej.
Kejlstrupvej hed indtil 1972 Ebstrupvej/Nissetvej. Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB