Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
10 08 06

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Sogns Arkiv.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening har igennem de seneste 17 år indsamlet og nedskrevet lokalhistorie, person- og ejendomshistorie fra hele Balle sogn, undtaget Alderslyst og Lysbro, som også hørte til Balle sogn indtil 1941.

Der er nedskrevet ca. 6.800 sider i A4 format fra tiden omkring 1790 til 1950, altså ca. 160 år, om de enkelte ejendomme og gårde, hvor ejerforholdene er beskrevet sammen med de på stedet boende personer. Gårdenes historie så som antal bygninger, art og byggeår, marker, skove og moser er nøje beskrevet.. I stor udstrækning er køb og salg af jordarealer taget med, samt gårdenes besætning, og hvor det har været muligt, hvor meget mælk der er leveret til mejeriet.

Ligeledes har vi også indsamlet landsbyhistorie fra Balle Kirkeby, Balle Huse, Gl. Balle, Skægkær, Vester- og Øster Bording, Overgård samt Hvinningdal og Kjærsgård. Mange af sognets vandværker, forsamlingshuse og foreninger er blevet behandlet og naturligvis er skolehistorien tilbage til 1741 beskrevet, hvor det har været muligt.

Endelig skal også nævnes Balle Kirke og kirkegårdens historie, Balle præstegård og som det sidste Hvinningdal Kirke. Vi skal gøre opmærksom på, at vores arkiv er under stadig opdatering med nye historier eller beretninger fra netop dig. Vi modtager gerne alle bidrag.

Vi har indsamlet, lånt og scannet fotografier af alle ejendomme og gårde og i enkelte tilfælde huse og landskaber fra Balle Sogn, som er blevet til ca. 1900 billeder. Vi har været så heldige at få mange gamle billeder af personer fra de gamle kendte slægter i Balle Sogn.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Vores arkiv opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, hvor det findes i samme bygning som Silkeborg bibliotek. Arkivalier kan ikke lånes med hjem, men kan ses i Lokalhistorisk Arkivs åbningstider. Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne side eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 15.

I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.
 

VESTER KEJLSTRUP MARK

MAPPE 15Dokumentindhold for Statshusmandsstederne fra 1936, på Vester Kejlstrup Mark.


Oversigt over de enkelte ejendomme, artikler og billeder, se mappe nr. 14.


Indhold:
 1. Avisartikel 05/11-1936, Silkeborg Avis. Den nye Landsby.
 2. Avisartikel 14/10-1936, Silkeborg Venstreblad. Tre Gårdmænd og tretten Husmænd.
 3. Skøde, (udsnit) fra 19/10-1937, Fællesskøde fra Ministeriet for Landbrug.
 4. Dokument fra Statens Jordlovudvalg til bygherrerne vedr. bygge retningslinier.
 5. Slutseddel og Skøde fra Statens Jordlovsudvalg, Matr. nr. 1hs, 1hi, 1937
 6. Pantebrev vedr. Matr. nr. 1hm, 1ia, Vester Kejlstrup Mark.
 7. Tegning for Statshusmandsstederne på Vester Kejlstrup Mark, 1936.
 8. To stk. tegninger af ejendommene med deltegninger af Arkitekt A.P. Nielsen 1933.
 9. Beskrivelser og særlige betingelser vedr. byggeriet.
 10. To kopi billeder af Hestehavevej med beskrivelse1940.
 11. Protokol og papir vedr. Vester Kejlstrup Installationsforening 1939.
 12. Avisartikel 1961 vedr. Jubilæumsfest 25 år for Statshusmandsstederne.
 13. Papir vedr. Ndr. Højmarksvejs anlæggelse og udstykning 1972.
 14. Tegning af Vester Kejlstrup Mark med Statshusmandsstedernes placering.
 15. Udstykningsplan for Højmarksvænget og Højmarkstoften 1973.
 16. Udstykningsplan do, med Matr. placering 1973.
 17. Købskontrakt, parcellernes beliggenhed.
 18. Papir vedr. Ndr. Højmarksvejs anlæggelse 1979.
 19. Forpagtningskontrakt for de af Silkeborg købte Statshusmandssteder.
 20. Papir vedr. nedrivning af nogle af bygningerne 1977-78.
 21. Billedoversigt. En del af originale papirbillederne i mappe nr. 14.Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 16.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.


SKÆGKÆR


MAPPE 16A + 16B 

Ejerlav 04 Balle - Ejerlav 46 Øster Bording

Sindingvej
Skægkær Banevej
Skægkærvej
16A
Viborgvej 16B

Kortmateriale med luftfoto fra 1949,
med hus – og vej beskrivelse.

16A
Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

Oprettet

1901
Ejer - beboet
2005
Sindingvej 2 19c-04 Grund 1901 Hus 1901 - 1970? Jens Jensen Karlo Jespersen
Sindingvej 3 19m-04 Grund 1943 Viborgvej 87
Sindingvej 4 19z-04, hus Grund 1917 Hus før 1938 Jens Jensen Karlo Jespersen
Sindingvej 5 19n-04, hus
Hus 1923 - 24
Ove Blichfeldt
Sindingvej 6 1ba-46, hus Hus ca. 1950 Marie K Nielsen
Sindingvej 7 1ao-46, hus Taxa vognmand Hus ca. 1950 Erik Pedersen
Sindingvej 9 1ap-46, hus Vognmand Hus i 30erne Søren Johansen
Sindingvej 19 1b-46, gård 1. Hvamborg
2. Keihøjgaard
Gård 1, 1838
Gård 2, 1928
Ejer; Hans Bak Skole 1964 og beboelse
Sindingvej 20A 1h-46, ejend. Ejendom
Ejendom 1904
Karl C. Johansen
Sindingvej 20B 1cs-46, hus Hus 1996 Svend Poulsen
Sindingvej 22 1ac-46, hus Gartneri Hus 1926 - 1928
Silkeborg komm.


Skægkær Banevej 8 23b-46, hus Station 1924 - 68 1923 - 1924
Bjarne Aarup


Skægkærvej 2 19h-04, hus Karetmager
1909 - 1987
1909
Ib Riis Pedersen
Skægkærvej 3 19q-04, hus Glimt 1931 - Hus 1933
Tage K. Larsen
Skægkærvej 5 19r-04, hus
Hus ca. 1920
Jørgen Broe
Skægkærvej 6 19ae-04, hus
Hus 1947
Kurt Nielsen
Skægkærvej 7 31y-04,
                ejend.
Randi Jensen
Skægkærvej 7-9 Hyrdehuset Moseområdet
Udstykning
Div. kort
Skægkærvej 8 19al-04 Autoværksted Grund 1966 Niels Hansen
Skægkærvej 9 19g-04, hus Bækhuset Før 1906 Gitte Rokkedal


16B
Gade/Vej
Matr. nr. Gårdnavn Oprettet 1901 Ejer - beboet
2005
Viborgvej 74 19af-04 hus Central 1955-69 1955
Lasse N. Fisker
Viborgvej 76 19ac-04, hus Nopsa 1939
Ole Stephansen
Viborgvej 80 19ø-04 1934 Mario Raos
Viborgvej 81 Sparekasse Grund 1947
Viborgvej 82 19k-04, hus Skrædder 1925
T. Bjerregaard
Viborgvej 83 19æ-04, hus Bageri 1930-73 1930
Gert Mikkelsen
Viborgvej 85 19o-04, hus Vognmand
1934, IRENE
M. Frederiksen
Viborgvej 86 19b-04, hus Savværk-Slagteri
Sole APS
Viborgvej 87 19L-04, hus Købmand 1924 - 1924 - 25
Jens Ove Hansen
Viborgvej 88 19v-04, hus
1925
Kim Andersen
Viborgvej 90 19u-04, hus
1925
Lola Skjellerup
Viborgvej 92 19p-04 hus Cementstøberi I 1900 - før 1923
Niels Bisgaard
Viborgvej 93 1f-46, ejend. Gartneri 1877 Jens Iller Bent S. Hansen
Viborgvej 94 1ah-46 - hus Cykelværksted 1931 - 32
E. Christensen
Viborgvej 96 1ai-46, hus Barberforretning. 1931 - 32 Kaj Pedersen
Viborgvej 97 1ay-46, hus Arnen Knud Hansen
Viborgvej 98 1ak-46 Hus 1931 - 32 Peter Cement C.K. Andersen
Viborgvej 100 5g-46 Cementstøberi II 1926
Niels Nannerup
Viborgvej 102 5r-46,
         71 Serup
Arne Kristensen
Viborgvej 103 5r-46 Lars Mogensen
Viborgvej 103B 5q-46 JT Anlæg
Viborgvej 106 5f-46 – ejend.
1939
J. VestergaardHer under er en indholdsfortegnelse for mappe 17.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.KJÆRSGAARD HOVEDGÅRD & MØLLE

         

MAPPE 17

Kjærsgård Mark - Se mappe 18.

1. Kjærsgårds historie kan føres tilbage til 1586.
2. Kjærsgaard Vandmølle.
3. Fæster og ejer af Gl. Kjærsgård.
4. Kjærsgaard Vindmølle.
5. Dines Poulsen (1800 - 1859).
6. Familien Gunnar Nislev (1895 - 1978).
7. Jægermester Plov.
8. Kjærsgårdsbroen - Vester ringvej.
9. Teglværk - Spinderi - Kartoffelmelsfabrik.
10. Elektricitetsværket.
11. Udstykning af Gl. Kjærsgård 1919 - 1970erne.
12. Ny Kjærsgaard, Plantagevej.
13. Kjærsgaard Hovedgård med skøder.

Mindre ejendomme Kjærsgård mark - AlderslystGade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

1850

1901

2002
Vest.Ringvejen 53

1 – gård *
Gl. Kjærsgaard
Gård
Dines Poulsen L. Dickkann Jørgensen Hotel Impala
Dannevirkevej 18

5 mølle *
Gl. Kjærsgaard Vandmølle Dines Poulsen L. Dickkann Jørgensen Rie Poulsen


Plantagevej

2b - bolsted
Kjærsgaard Nygaard Oprettet 1835 af Peder Laursen
Søren Nielsen


2-21 – hus

Kristian Kristensen

2a-21 – hus

Kristen Sørensen
Sølystvej 63
2d-21 - hus
Jens Madsen Andreas Carl Jensen

* Gården og Møllen Gl. Kjærsgaard kan føres tilbage til 1586.
 Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB