Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
08 02 29

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Sogns Arkiv.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening har igennem de seneste 17 år indsamlet og nedskrevet lokalhistorie, person- og ejendomshistorie fra hele Balle sogn, undtaget Alderslyst og Lysbro, som også hørte til Balle sogn indtil 1941.

Der er nedskrevet ca. 6.800 sider i A4 format fra tiden omkring 1790 til 1950, altså ca. 160 år, om de enkelte ejendomme og gårde, hvor ejerforholdene er beskrevet sammen med de på stedet boende personer. Gårdenes historie så som antal bygninger, art og byggeår, marker, skove og moser er nøje beskrevet.. I stor udstrækning er køb og salg af jordarealer taget med, samt gårdenes besætning, og hvor det har været muligt, hvor meget mælk der er leveret til mejeriet.

Ligeledes har vi også indsamlet landsbyhistorie fra Balle Kirkeby, Balle Huse, Gl. Balle, Skægkær, Vester- og Øster Bording, Overgård samt Hvinningdal og Kjærsgård. Mange af sognets vandværker, forsamlingshuse og foreninger er blevet behandlet og naturligvis er skolehistorien tilbage til 1741 beskrevet, hvor det har været muligt.

Endelig skal også nævnes Balle Kirke og kirkegårdens historie, Balle præstegård og som det sidste Hvinningdal Kirke. Vi skal gøre opmærksom på, at vores arkiv er under stadig opdatering med nye historier eller beretninger fra netop dig. Vi modtager gerne alle bidrag.

Vi har indsamlet, lånt og scannet fotografier af alle ejendomme og gårde og i enkelte tilfælde huse og landskaber fra Balle Sogn, som er blevet til ca. 1900 billeder. Vi har været så heldige at få mange gamle billeder af personer fra de gamle kendte slægter i Balle Sogn.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Vores arkiv opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, hvor det findes i samme bygning som Silkeborg bibliotek. Arkivalier kan ikke lånes med hjem, men kan ses i Lokalhistorisk Arkivs åbningstider. Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne side eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 18.

I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.
 

KJÆRSGAARD MARK

MAPPE 18


Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

Oprettet

1901

2002
Buskelundvej 6 1c – ejendom Korsgaard Oprettet ca. 1845 af Dines Poulsen Niels Nielsen
Rytter
Parcelhus-kvarter
Ingeborg Jensen gift Overgaard - Slægtshistorie Født 21/06-1910 – dør
07/06 - 2002
Gift med Harald Overgaard


Buskelundvej 7 4b – gård Baunsgaard Oprettet 1885 Peder Andersen Henning Nielsen
Buskelundvej 8 4a - gård * Aadalsgaard
Ulvdalsgaard
Anders Holm Niels Peter Holm Produktions- højskole
Eidervej 83 3a – gård Kjærsgaard S. Bundgaard Laurs Jensen Chr. Jensen Parcelhuse
Sleipnersvej 29 5e - ejendom Bækkelund
Smedie
J. Andersen Karl Hansen Søren Sommer Parcelhuse
Udgårdsvej 2 3e – ejendom
Oprettet 1854 af Jens Pedersen Jakob Kristensen Scandic Hotel

* Aadalsgaard udflyttet ca. 1795.
Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 19.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.


ØSTER BORDING BY I


MAPPE NR. 19

Øster Bordingvej 15 – 443a.

Erindringer:
Øster Bordingvej 15; Tage Andersen – Familie - Erindringer.
Øster Bordingvej 41; Morten Hull – Familieoptegnelser.
Øster Bordingvej 56; Spandvad Kro. – Se mappe 20.


Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

Opført/1850

1901

2004
Ø. Bordingvej 15 5a – gård Gludbjerggaard Opført 1912-14
Flemming Jensen
Ø. Bordingvej 19 1g – ejendom Opført 1910 Karl Iversen

Ø. Bordingvej 20

1a – gård *
Karenslund
Opført før 1661
Udflyttet 1854
John. Ritz

Johs. Andersen

Lars Hestcech

Ø. Bordingvej 32

1p – brugs. Forn.

Brugsforening

Opført 1923

Anns Marie
Mølgaard

Ø. Bordingvej 34

1q, 2i – hus

Tømrerforretning

Opført 1923


Edith Olesen

Ø. Bordingvej 39

5z – hus

Parcelhus

Opført 1966

Tonny Willumsen

Ø. Bordingvej 41

4a m.fl. – gård *
Mosegaard
Opført før 1661
Christen Jensen
Hull

Morten Hull
Juul Brøgger
Lemminger
Ø. Bordingvej
43A

1l-46 - hus

Opført 1956 af
A. Lemminger

Niels Ejner
Nyhus

* gamle gårde fra før 1661.Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 20.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.ØSTER BORDING BY II


MAPPE 20

Historien om P. Svendsen, Silkeborg’s flytteforretning.

Gade/Vej Matr. nr Gårdnavn Oprettet 1901 2004
Øster Bordingvej 54 & 57 2p – hus/garage
3n – parcel

Vognmand
1956 garage
1961 parcelhus

Bodil og Viggo
Skov
Øster Bordingvej 55 2x – hus/industri Flagstangindustri
Dyrefoder
Opført 1956


Fam. Pedersen
Øster Bordingvej 56
3a – gård

Fra før 1661

Udflyttet 1850

Fam. Darling
Peter Leif Dam
Søren Dam
Øster Bordingvej 60
6k - skole
Øster Bording skole
1905 - 1964

Opført 1905

Villy Pedersen
Tove E. Dam
Øster Bordingvej 63
6i – fors. hus

Forsamlingshus

Opført 1905

Kragelundvej 2

6e-gård

Pindhus

Ca. 1855

Jens Laursen

Ryan Riiskjær


ØsterBording stræde 1
1n - parcelhus

Cykelhandler

Opført 1923

Jørn Aakjær
Nielsen
Øster Bording
stræde 2
2c, 2e smedje
med beboelse
Øster Bording
Smedje
Smedjen 1921
Beboelsen 1922


T. Veng Nielsen
Øster Bording
stræde 16 - I
Ejendom 2b Oprettet før 1661
Gård nr. 2.
Udflyttet
Ca. 1850


Øster Bording
stræde 16 - II
Ejendom 3g


Niels Dyberg
Christensen
John Engelund
Peder Svendsen
Flytteforretning
Historien om P.
Svendsen
Øster Bording
stræde 18 – I
Ejendom 4a Opført før 1661
Gård nr. 6.
Udstykket Nedlagt sam-
menlagt med II


Øster Bording
stræde 18 - II
Ejendom 4n

Peder Kristian
Kristensen
Lars Tommerup
Lilly Bruhn


Øster Bording vænget 1 24e- hus med servicestation
Servicestation

Opført 1968


Helle Nielsen
Øster Bording vænget 5 24c- station med beboelse Øster Bording
Station

Opført 1923-24

Poul Helge S. Andersen
Øster Bording vænget 7 24b- Lagerbygning Foderstofforretning
Møbler & Ure
1948 lagerbygn.
1972 parcelhus


Verner Skovsen
Øster Bording vænget 19 24f-hus med værksted Teltudlejning
Tømmerværksted

Opført 1971-77


Jens B. Eriksen
Øster Bording
vænget 23

2k – Jordareal
Jordareal med
Udbygning

Opført 1940

Torben Berg
Jørgensen
Øster Bording vænget 25
2z – gård

Steensborg

Opført 1961


Kaj Sørensen Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB