Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
08 02 29

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Sogns Arkiv.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening har igennem de seneste 17 år indsamlet og nedskrevet lokalhistorie, person- og ejendomshistorie fra hele Balle sogn, undtaget Alderslyst og Lysbro, som også hørte til Balle sogn indtil 1941.

Der er nedskrevet ca. 6.800 sider i A4 format fra tiden omkring 1790 til 1950, altså ca. 160 år, om de enkelte ejendomme og gårde, hvor ejerforholdene er beskrevet sammen med de på stedet boende personer. Gårdenes historie så som antal bygninger, art og byggeår, marker, skove og moser er nøje beskrevet.. I stor udstrækning er køb og salg af jordarealer taget med, samt gårdenes besætning, og hvor det har været muligt, hvor meget mælk der er leveret til mejeriet.

Ligeledes har vi også indsamlet landsbyhistorie fra Balle Kirkeby, Balle Huse, Gl. Balle, Skægkær, Vester- og Øster Bording, Overgård samt Hvinningdal og Kjærsgård. Mange af sognets vandværker, forsamlingshuse og foreninger er blevet behandlet og naturligvis er skolehistorien tilbage til 1741 beskrevet, hvor det har været muligt.

Endelig skal også nævnes Balle Kirke og kirkegårdens historie, Balle præstegård og som det sidste Hvinningdal Kirke. Vi skal gøre opmærksom på, at vores arkiv er under stadig opdatering med nye historier eller beretninger fra netop dig. Vi modtager gerne alle bidrag.

Vi har indsamlet, lånt og scannet fotografier af alle ejendomme og gårde og i enkelte tilfælde huse og landskaber fra Balle Sogn, som er blevet til ca. 1900 billeder. Vi har været så heldige at få mange gamle billeder af personer fra de gamle kendte slægter i Balle Sogn.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Vores arkiv opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, hvor det findes i samme bygning som Silkeborg bibliotek. Arkivalier kan ikke lånes med hjem, men kan ses i Lokalhistorisk Arkivs åbningstider. Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne side eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 21.

I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.
 

HVINNINGDAL & ØSTER BORDING

MAPPE 21Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

Oprettet

1901

2001

Jordkærvej 1 1)

1b – bolsted
Blikhuset, Sommersted

Kristen Haraldsen
Carsten Wolfgang Skyum

Jordkærvej 2 2)

4d – gård

Dalsminde
1857 Laurs Christensen Jacob Ungstrup Pedersen Kristian Nielsen Ganshorn

Jordkærvej 4 2)

1d – ejendom
Gl. Skole
1859 - 1905
1855 Niels Pedersen Munk Lærer
Peter Pedersen

Tage Hansen

Jordkærvej 6 2)

4i – ejendom


1874
Niels Jensen

Jens Nielsen
Henning Lejsgaard

Jordkærvej 7 1)

2ax – skov

Skov

1930, Frastykket 2a Hvinningdal
Kristian Brøgger
Niels S. Jensen Karen Agerskov

Jordkærvej 8 2)
** 1661
7a – gård
Skovhus, opført før 1661 Christen Christen-sen (Degn) 1833
Søren P. Andersen

E.lse Bay Drejer

Jordkærvej 9 1)

3c ejendom
Gl. lade ned-brudt ca. 1912 1901
Jens Jensen

Jens Jensen

Nonbo Sørensen

Jordkærvej 10 2)

6b – gård


1854
Søren Laursen
Jens P. Kristiansen
Niels Ditlev

Jordkærvej 11 1)

9a – gård

Gadkær
Jens Nielsen
1816
Jens Kristian Kjærgaard Silkeborg kommune

Jordkærvej 13 1)

4ai - Hus

Bakkehuset
Nedbrudt 1906
Ny opført 1958
Mette Kathrine Pedersen Arne Linjordet

Jordkærvej 15 2)

3e – ejendom


1857 Mikkel Rasmussen
Ras. P. Laursen

Vagn Nielsen

1. Hvinningdal ejerlav – 16.
2. Øster Bording ejerlav 46.Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 22.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.


JORDKÆRVEJ ØSTER BORDING

MAPPE 22


Erling Pihls erindringer; Jordkærvej 33.


Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

Oprettet

1901

2001

Jordkærvej 16
* før 1661
6a – gård
Udflyttet
Hjordkærgaard
Rasmus Pedersen
1787

C. Clemmensen

Rob. Christensen

Jordkærvej 17

5u – hus


1964
G. Marciniak

Jordkærvej 19

5v - hus

1970

Allan Vejvad

Jordkærvej 21

5d - ejendom

Murerforretning
1904
Jens KnudsenKr. Johansen

Jordkærvej 21b

5d – hal
Murer – Lagerhal 1988
Kristen Johansen


Kr. Johansen

Jordkærvej 23

4b - ejendom

1846
Søren Jensen Birk

Jens Nielsen
Gunner Brøgger Lemminger

Jordkærvej 25

4l - ejendom

1905
Niels Andersen

Niels Andersen

Preben Schultz

Jordkærvej 25b

4h - ejendom


1857
Morten Præst

Peder Iversen

Stig M.Kristensen

Jordkærvej 27

7m – Transf.

1971

Midtjysk Elforsyning

Jordkærvej 29

3k – skov

Skov

1917 Lærer J. P. Torpe Gudmund Lemminger

Jordkærvej 31

7k – hus
Købmandsforret
1910 - 1934
1910
Niels Jensen

Niels Jensen

Karl Pedersen

Jordkærvej 33
* før 1661
8a - ejendom
Udflyttet 1860

1796
Lars Nielsen

Christen Johansen

Steen Bay
Erling Pihl erindringer

Jordkærvej 35

7b – gård

Grønhøjgaard
1853
Johannes Laursen

Martin Johannesen

Ejnar Olesen

Jordkærvej (37)

6q – husJens P. Kristiansen
Nedbrudt
1912 - 1916


* Gården oprettet før 1661.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 23.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.NØRHEDEVEJ, ØSTER BORDING

MAPPE 23

Nelly Kirstine Sørensen breve til Anders Kristensen, 1915 - 19. Se Nørhedevej 52.
David Kristensen erindringer.        


Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

1850/oprettet

1901

2001

Nørhedevej 42
3e -
ejendom

Karlshøjgaard
Oprettet 1856 af
Lars Andersen

Poul Sørensen
Fl. Mølgaard Laugesen

Nørhedevej 44
3d –ejendom
1859 Knud Fred. Pedersen Jensine Andersen Aa. Flemming Pedersen

Nørhedevej 45

6m – hus

1948
Hus opført 1965

Jes Højrup Jacobsen

Nørhedevej 46

3f –ejendom

Heden
1879 Jens Chr. Christensen Niels Andersen Johanne Andersen

Nørhedevej 48

3q –skovGudmund B. Lemming

Nørhedevej 50

6d -ejendom

Oprettet 1882 af Jens P. Bording Johannes Bording Helle Winie
Jesper Grønne

Nørhedevej 52
8d m. fl. -ejendom
Oprettet 1885 af
Chr. Nielsen

Niels Jensen
Bent Lykke Madsen
Nelly breve til Anders Kristensen Breve fra
1915 - 1919
1896 – 1981
1897 – 1981

David Kristensen erindringer
Født 1934 i Øster Bording
 Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB