Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
08 02 29

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Sogns Arkiv.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening har igennem de seneste 17 år indsamlet og nedskrevet lokalhistorie, person- og ejendomshistorie fra hele Balle sogn, undtaget Alderslyst og Lysbro, som også hørte til Balle sogn indtil 1941.

Der er nedskrevet ca. 6.800 sider i A4 format fra tiden omkring 1790 til 1950, altså ca. 160 år, om de enkelte ejendomme og gårde, hvor ejerforholdene er beskrevet sammen med de på stedet boende personer. Gårdenes historie så som antal bygninger, art og byggeår, marker, skove og moser er nøje beskrevet.. I stor udstrækning er køb og salg af jordarealer taget med, samt gårdenes besætning, og hvor det har været muligt, hvor meget mælk der er leveret til mejeriet.

Ligeledes har vi også indsamlet landsbyhistorie fra Balle Kirkeby, Balle Huse, Gl. Balle, Skægkær, Vester- og Øster Bording, Overgård samt Hvinningdal og Kjærsgård. Mange af sognets vandværker, forsamlingshuse og foreninger er blevet behandlet og naturligvis er skolehistorien tilbage til 1741 beskrevet, hvor det har været muligt.

Endelig skal også nævnes Balle Kirke og kirkegårdens historie, Balle præstegård og som det sidste Hvinningdal Kirke. Vi skal gøre opmærksom på, at vores arkiv er under stadig opdatering med nye historier eller beretninger fra netop dig. Vi modtager gerne alle bidrag.

Vi har indsamlet, lånt og scannet fotografier af alle ejendomme og gårde og i enkelte tilfælde huse og landskaber fra Balle Sogn, som er blevet til ca. 1900 billeder. Vi har været så heldige at få mange gamle billeder af personer fra de gamle kendte slægter i Balle Sogn.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Vores arkiv opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, hvor det findes i samme bygning som Silkeborg bibliotek. Arkivalier kan ikke lånes med hjem, men kan ses i Lokalhistorisk Arkivs åbningstider. Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne side eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 24.

I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.
 

NØRHEDEVEJ, HVINNINGDAL


MAPPE 24Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

1850/oprettet

1901

2001

Karlshøjvej 1

9c – bolsted

1861
Peter Mikkelsen
Anders Dynesen
Kaj Grove

Karlshøjvej 2 1)

4f – bolsted

Søndersted
1857
Jens Ostenfeldt
Johs. Thomsen Hull Knud B.
Nielsen

Karlshøjvej 3

9b – bolsted

Gl. Smedested

Jens Nielsen

Hans Jensen

Skov & NaturNørhedevej 22

4b – bolsted

Vinterslyst
Oprettet 1856
Daniel Vinther

Anders Vinther

Jens Søgaard

Nørhedevej 24

1f - ejendom

Gl. Købmand


Jørgen Hvam

Sørine Jensen

Nørhedevej 26

1d -ejendom

Grusgrav
Oprettet 1880
Niels Malling
Karl Kristian Jensen
Familien Zeh

Nørhedevej 27

1c -ejendom

Maskinstation
1852
Bengt Nielsen
A. H. Henriksen Torben Østergaard

Nørhedevej 27C

3q – parcel

UbebyggetSkov & Natur

Nørhedevej 28

2c – bolsted

1850
Hans Nielsen

Kresten Lysdal

Frank Hedegaard

Nørhedevej 30

3d – bolsted


Marius Bent
Marius Sørensen Hans-Erik Johansen

Nørhedevej 31 2)
3f m.fl. bolsted Se under Overgård

Søren Klintrup
Hans Christian Papsø

Nørhedevej 32

3ao – hus

Huset i mosenNiels Erik Dahl

Nørhedevej 34

3an - parcel

Ubebygget


Niels Jørgen Pedersen

Nørhedevej 34A

4e – parcel

UbebyggetSkov & Natur

Nørhedevej 34F

4f – parcel

UbebyggetSkov & Natur

Nørhedevej 36

8cp – hus
Udbygning opført 1940 Opført 1962 som udhus

Karl Lassen
  1. Ejerlav 46, Øster Bording.
  2. Ejerlav 29, Overgård.Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 25.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.


HVINNINGDAL BY


MAPPE 25

Erindringer og historien om Anders Jensen Melgaard.


Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

1850/Oprettet

1901

2001

Hvinningdalvej 75

10p – hus

Jordareal 1918
Bygget 1927


Mads Hansen

Hvinningdalvej 76

7k – skole
Skole
1905 - 1964

Oprettet 1905


Bent Cordes

Hvinningdalvej 77

10a – gård *

Martsgaard

N. Thomasen

Niels Nielsen
Parcelhuse
C. Andersen

Hvinningdalvej 80

4ag – husBygget 1947R. Harritz

Hvinningdalvej 83

5af – husBygget 1921Birgitte Bang

Hvinningdalvej 84

4c – hus
Aftægtshus
Silk. Iss. Forr.M. Vinther

H/H Andersen

Hvinningdalvej 85

5ai – hus


Jordareal 1921
Bygget 1936N. Jørgensen

Hvinningdalvej 86

7b - bolsted


Oprettet 1841
N. Mouritzen

M.K Sørensen
Parcelhuse
Asger Justesen

Hvinningdalvej 87

1a – gård *

Vestergaard

M. Madsen

M. Nielsen

Parcelhuse

Hvinningdalvej 88

6a – gård *


Hans Elling

M. Sørensen

S/S Sørensen

Hvinningdalvej 90
8a- gård *
**
Gården nedlagt
Ca. 1872
Lars Eriksen
Ras. PedersenHvinningdalvej 92

3a – gård *

Lindegaard

Thomas Hull

Niels Malling

Parcelhuse

Hvinningdalvej 93

2a – gård *

Meldgaard

R. Melgaard

P. Kristensen

Parcelhuse
Erindringer af og om lærer Anders Jensen Meldgaard 1844-1893 Skolelære i Bjedstrup* Var ½ gårde som brændte 10/04 – 1681 i Hvinningdal by II. Byen blev da flyttet her til Hvinningdal by III.

** Gården sammenlagt med andre gårde i 1800’ tallet og totalt nedlagt 1872.Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 26.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.HVINNINGDAL BAKKE


MAPPE 26Gade/vej

Matr. Nr.

Gårdnavn

1850

1901

2001

Odinsvej 1

7ba – hus

Gartneri
Oprettet 1953 af Georg Skøtt

Birthe Marie Skøtt

Odinsvej 2 *

7a – gård
Højholtgaard Berthesminde
Johannes Madsen

Jens Pind

Parcelhuse

Odinsvej 40 *

13a - bolsted

Kildevæld

M. Andersen

Henrik Rahn

Silkeborg Kom.Drejgårdsvej 128 **

6g- ejendomBjørk Walther Jeppeson


Hvinningdal – Bakke
Matr. nr.
Statshus-
Mandssteder

Udstykket 1922

1922

2003

Hvinningdalvej 32

7x –ejendom
Landbrug nedlagt Udstykket fra 7a – 1922
K. Mikkelsen

Henning Madsen

Hvinningdalvej 44a

7v –ejendom
Landbrug nedlagt Udstykket fra 7a – 1922
A. Korsbakke

Knud Hosbond

Hvinningdalvej 46

7u –ejendom
Landbrug nedlagt Udstykket fra 7a – 1922
Johan Jensen

Steen Pedersen
Hvinningdalvej 49
- ny Sagasvej 9

7y –ejendom
Landbrug nedlagt Udstykket fra 7a – 1922 Aksel Sørensen Theodor Heinrich Gram

Hvinningdalvej 51

7z –ejendom
Landbrug nedlagt Udstykket fra 7a – 1922 Thorvald Nielsen Rytter
Lars B Hansfort

Hvinningdalvej 62

7æ – ejendom
Landbrug nedlagt Udstykket fra 7a – 1922 Anton M. Nibuhr
Brian Madsen

Alle ejendommene er i dag bebygget med parcelhuse, der må ikke findes industri i området.

* Var ½ gårde som brændte 10/04 – 1681 i Hvinningdal by II. Byen blev da flyttet til Hvinningdal by III og udflyttet her til ca. 1797 Odinsvej/Hvinningdalvej.

** Ejendommen ligger i Funder sogn, med har jord både i Hvinningdal og Funder.

Udstykningen af Højholtgaard i 1922 til Husmandssteder.

I/S Højholt Vandværk.

Diverse kort.


 Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB