Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
11 04 27

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Sogns Arkiv.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening har igennem de seneste 17 år indsamlet og nedskrevet lokalhistorie, person- og ejendomshistorie fra hele Balle sogn, undtaget Alderslyst og Lysbro, som også hørte til Balle sogn indtil 1941.

Der er nedskrevet ca. 6.800 sider i A4 format fra tiden omkring 1790 til 1950, altså ca. 160 år, om de enkelte ejendomme og gårde, hvor ejerforholdene er beskrevet sammen med de på stedet boende personer. Gårdenes historie så som antal bygninger, art og byggeår, marker, skove og moser er nøje beskrevet.. I stor udstrækning er køb og salg af jordarealer taget med, samt gårdenes besætning, og hvor det har været muligt, hvor meget mælk der er leveret til mejeriet.

Ligeledes har vi også indsamlet landsbyhistorie fra Balle Kirkeby, Balle Huse, Gl. Balle, Skægkær, Vester- og Øster Bording, Overgård samt Hvinningdal og Kjærsgård. Mange af sognets vandværker, forsamlingshuse og foreninger er blevet behandlet og naturligvis er skolehistorien tilbage til 1741 beskrevet, hvor det har været muligt.

Endelig skal også nævnes Balle Kirke og kirkegårdens historie, Balle præstegård og som det sidste Hvinningdal Kirke. Vi skal gøre opmærksom på, at vores arkiv er under stadig opdatering med nye historier eller beretninger fra netop dig. Vi modtager gerne alle bidrag.

Vi har indsamlet, lånt og scannet fotografier af alle ejendomme og gårde og i enkelte tilfælde huse og landskaber fra Balle Sogn, som er blevet til ca. 1900 billeder. Vi har været så heldige at få mange gamle billeder af personer fra de gamle kendte slægter i Balle Sogn.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Vores arkiv opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, hvor det findes i samme bygning som Silkeborg bibliotek. Arkivalier kan ikke lånes med hjem, men kan ses i Lokalhistorisk Arkivs åbningstider. Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne side eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 27.

I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.
 

HVINNINGDAL, BUSKELUNDVEJ, EIDERVEJ


MAPPE 27


Frederik VII og Grevinde Danner besøg mellem 1837 – 1842.

Mette Marie Bak erindringer.
Niels Gadkjær erindringer.


Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

1850/oprettet

1901

2005

Buskelundvej 3

4a – gård *

Damgaard

Christen Jensen

Niels Fillipsen
Kirke og
Parcelhuse

Buskelundvej 4

5a – gård *

Højgaard

Chresten Hull

H.P.Johansen

Parcelhuse
Frederik VII og Grevinde Danner Besøg
1837-1842

Højgaard
Buskelundvej 5

6c – gård

Lundegaard
Oprettet 1851 af Rasmus Jensen Thomas Nielsen
Parcelhuse
Mette Marie Bak
Erindringer
1890-1983 Erindringer fra LundegaardEidervej 36
12a, 5t bolsted **
Birkehuset
Oprettet 1840 af
Niels Sørensen
Kristen Lihn
Nielsen

Parcelhuse

Eidervej 42

5y - bolsted

Solbakken
Oprettet 1837 af
Hans Kloborg

Niels Gadkjær
Skole og
Parcelhuse
Niels Gadkjær Erindringer
1850-1942

Solbakken

   * Udflyttet efter branden 1681 til Hvinningdal by III. Udflyttet ved udskiftningen 1797 til ovennævnte adresse.

   ** Se mappe 28.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 28.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.

HVINNINGDAL, EIDERVEJ 36


MAPPE 28Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

1850/oprettet

1901

2005

Eidervej 36
12a, 5t bolsted
Birkehuset
Oprettet 1840
Niels Sørensen
Kristen Lihn
Nielsen

Parcelhuse

Indhold: Side

Ejendommens data
Ejendommens ejer 1840-1972 

1. Niels Sørensen (Lihn) historie 1813-1867 
Kongens besøg på Højgaard mellem 1837-1842 

2. Christen Nielsen (Lihn) historie 1830-1905 
Medalje vedr. deltagelse i krigen 1864

3. Niels Lihn historie 1868 – 1952
Regnskab for Niels Lihn 1885 – 1895 
Soldaterpapir for Niels Lihn 1896 
Regnskab 1928

4. Klara og Aage Kristensen ejer af ejendommen 1934-1972 

5. Silkeborg Kommune 

Avisudklip vedr. Niels Lihn
Lommebog 1884 – 1895
Andrea Mikkelsen historie 1872 – 1926 
Skudsmålsbog for Andrea 1886 - 1901
Skifte for Niels Lihn 1952
Anetavle og efterslægt for Andrea og Niels Lihn - BK6
Billeder og billederoversigt
Matrikelkort Matr. nr. 12a, 5t
Husmandsbrandforsikring 1953
Skøder for bl. andet Matr. nr. 12a, 5t. 1840 – 1943

1
- 2
3

3-12
5

12-24
14-15

25-71
29-36
36-37
50-51

74-75

7568-70Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 29A.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.
BALLE SOGNS SKOLEHISTORIE

MAPPE 29A

Se mappe 29B billeder og div.

Skolens navn:

Skole år:

Side:

Sognedegne ved Gødvad-Balle Kirke.

Balle skole 

Bakke Friskole

Overgaard Privatskole

Alderslyst skole

Øster Bording – Hvinningdal skole

Øster Bording skole

Hvinningdal skole

Lysbro skole

Balle Kirkeby skole

Skægkær skole
Thue Thuesens erindringer
rene Laier 1964 – 1988
Jørn Kjems

Balleskolen

Hvinningdalskolen

Buskelundskolen

Arkivalier
Kilder

1649 – 1802

1741 – 1907

1867 – 1889

1874 – 1881

1907 – 1965

1859 – 1905

1905 – 1964

1905 – 1964

1930 – 1959

1907 – 1964

1964 -

2000 -

01

03

20

24

26

36

48

55

70

76

85
89
90
93

97

97

98

98
99


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 29B.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 35 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.BALLE SOGNS SKOLEHISTORIE

MAPPE 29B

Se mappe 29A billeder og div.

Balle Skole 1741 – 1907.                 Billede.
Regnskab fra 1849
Inventarliste fra 1845
Skifte efter skoleholder Christian Rasmussen Lassen 1816
Do – Maren Pedersdatter 1818
Skolelærer Hans Rasmussen
Diverse
Avisudklip om skoletilbygning
Elevlister 1906
Billedoversigt

Balle Friskole.
Billedoversigt

Øster Bording – Hvinningdal skole 1858 – 1905.
Diverse papir og regnskab 1886
Elevliste 1859 og 1905
Billedoversigt

Borgergade, Alderslyst skole fra 1909 -
Diverse, lønningslister
Avisudklip
Billedoversigt
Do af lærer

Øster Bording skole 1905 – 1964.
Elevliste 1905
Hjemmeavis af lære Torpe børn 1926
Maskinskrevet af Kurt N. Christensen
Diverse + avisudklip
Klassebilleder
Do af skolen m.v.

Hvinningdal skole 1905 – 1964.
Elevliste 1905, 1906, 1964
Diverse
Digte, Drømmen og Døden af Gudrun Andersen
Klassebilleder
Do af skolen m.v.

Lysbro skole 1930 -
Avisudklip
Skolesagen 1935
Billedoversigt

Balle Kirkeby skole 1907 - 1964
Avisudklip
Klassebilleder
Billedoversigt m.v.

Skægkærskole 1964 -
Diverse
Indvielse
25 års jubilæum
Billedoversigt Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB