Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
08 02 29

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Sogns Arkiv.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening har igennem de seneste 17 år indsamlet og nedskrevet lokalhistorie, person- og ejendomshistorie fra hele Balle sogn, undtaget Alderslyst og Lysbro, som også hørte til Balle sogn indtil 1941.

Der er nedskrevet ca. 6.800 sider i A4 format fra tiden omkring 1790 til 1950, altså ca. 160 år, om de enkelte ejendomme og gårde, hvor ejerforholdene er beskrevet sammen med de på stedet boende personer. Gårdenes historie så som antal bygninger, art og byggeår, marker, skove og moser er nøje beskrevet.. I stor udstrækning er køb og salg af jordarealer taget med, samt gårdenes besætning, og hvor det har været muligt, hvor meget mælk der er leveret til mejeriet.

Ligeledes har vi også indsamlet landsbyhistorie fra Balle Kirkeby, Balle Huse, Gl. Balle, Skægkær, Vester- og Øster Bording, Overgård samt Hvinningdal og Kjærsgård. Mange af sognets vandværker, forsamlingshuse og foreninger er blevet behandlet og naturligvis er skolehistorien tilbage til 1741 beskrevet, hvor det har været muligt.

Endelig skal også nævnes Balle Kirke og kirkegårdens historie, Balle præstegård og som det sidste Hvinningdal Kirke. Vi skal gøre opmærksom på, at vores arkiv er under stadig opdatering med nye historier eller beretninger fra netop dig. Vi modtager gerne alle bidrag.

Vi har indsamlet, lånt og scannet fotografier af alle ejendomme og gårde og i enkelte tilfælde huse og landskaber fra Balle Sogn, som er blevet til ca. 1900 billeder. Vi har været så heldige at få mange gamle billeder af personer fra de gamle kendte slægter i Balle Sogn.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Vores arkiv opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, hvor det findes i samme bygning som Silkeborg bibliotek. Arkivalier kan ikke lånes med hjem, men kan ses i Lokalhistorisk Arkivs åbningstider. Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne side eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 30.

I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.
 

BALLE SOGNS HISTORIE


MAPPE 301. Gubsø nordøst for Balle Kirke.

2. Branden 1790 i Balle bye hvor 4 gårde, skolen og smedjen brændte.
Forhøret.
Sammendrag.

3. Kjellerup Banen 1924 – 1968.
CD med billeder.  

Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 31.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.

KIRKEHISTORIE BALLE SOGNS KIRKE


MAPPE 31

1. Balle Kirkes historie, med folder.

2. Avisudklip om Balle Kirke.

3. Foto og tegninger, Balle Kirke.    Foto 1957.   Foto 07 11 04.   Maleri 1929 af Kaalund-Jørgensen.

4. Foto, fra og om Balle Kirke.

5. Foto, Tårn, Våbenhus, Orgel.

6. Kirkeskibet + foto.

7. Præster, personale + foto.

8. Menighedsrådsvalg.

9. DVD med Balle Kirke optaget 1980erne. Tale sognepræst Gunnar Johnsen.
CD med billeder fra Balle Kirke.

10. Kirkegården + foto.

11. Kirkegården, folder.

12. Niels Hastrups gravmæle + foto.

13. Historiske grave + tekst og foto.

14. Gravsten + foto.

15. Kopier af foto.

16. Kirkebladet.

17. Balle Sognegården, avisudklip, tekst + foto.

18. Div. dokumenter.

19. Hvinningdal Kirke, tekst + foto.

20. Grundtvigsk tid + foto.Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 32.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.


LOKALHISTORIE HVINNINGDAL

MAPPE 32

Indhold. Antal sider.
Branden i Hvinningdal; Lindegaarden den 31/03 – 1952.
Tekst med billeder og situationsplan, avisomtale.
8 sider
5 sider
Direktørens Have. 1943 – 1948.
Knud Erik Balle’s have/park 1943-46, Dybbølvej, Hvinningdal.
Brev fra sønnen, advokat Erik Balle.
3 sider
4 sider
Kæmpehøjene i Hvinningdal, Buskelundvej ved Højgaard.
Avisomtale og billeder.
Oltidsmærker af Rasmus Mortensen.
Stenalderjernplads i Hvinningdal, avisomtale.
4 sider
4 sider
2 sider
4 sider
Svensk Kanonkugle.    (Billede.)
Fundet ved Højgaard ca. 1835 – Udstillet 1994 i Balle Sognehus.
Keld Dalsgaard Larsens kommentar, billeder.
2 sider
2 sider
Livet i Hvinningdal fra 1878 - 2 sider
Højholt vandværk 1921 og 1961.
Hvinningdal Vandværk. ca. 1800 – ca. 1970.
Hvinningdal Frysehus 1952 – Vaskemaskine.
2 sider
4 sider
1 side
Hvinningdal Skytteforening fra 1880erne.
Hvinningdal Forsamlingshus fra 1887.
Billeder fra dilettant i Forsamlingshuset.
1 side
x sider
1 side
Hvinningdal gl. Købmandshandel 1907 – 1988.
Næringsbevis, avisomtale, billeder.
2 sider
4 sider
Hvinningdal ny købmandshandel 1946 - 1987.
Billeder.
Hvinningdalvej 72, Henry Sørensen.
5 sider
1 side
2 sider
Udflytningen fra Hvinningdal 1797.
Kopi af originale papir.
Kommentar til do.
7 sider
7 sider
x sider
Idræts- og halvfaciliteter i Hvinningdal med kort og nøgletal. 7 sider
Hvinningdal avisomtale.
Billeder.
2 sider
x sider
Billeder fra Hvinningdal. 4 sider


 Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB