Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
10 07 28

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Sogns Arkiv.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening har igennem de seneste 17 år indsamlet og nedskrevet lokalhistorie, person- og ejendomshistorie fra hele Balle sogn, undtaget Alderslyst og Lysbro, som også hørte til Balle sogn indtil 1941.

Der er nedskrevet ca. 6.800 sider i A4 format fra tiden omkring 1790 til 1950, altså ca. 160 år, om de enkelte ejendomme og gårde, hvor ejerforholdene er beskrevet sammen med de på stedet boende personer. Gårdenes historie så som antal bygninger, art og byggeår, marker, skove og moser er nøje beskrevet.. I stor udstrækning er køb og salg af jordarealer taget med, samt gårdenes besætning, og hvor det har været muligt, hvor meget mælk der er leveret til mejeriet.

Ligeledes har vi også indsamlet landsbyhistorie fra Balle Kirkeby, Balle Huse, Gl. Balle, Skægkær, Vester- og Øster Bording, Overgård samt Hvinningdal og Kjærsgård. Mange af sognets vandværker, forsamlingshuse og foreninger er blevet behandlet og naturligvis er skolehistorien tilbage til 1741 beskrevet, hvor det har været muligt.

Endelig skal også nævnes Balle Kirke og kirkegårdens historie, Balle præstegård og som det sidste Hvinningdal Kirke. Vi skal gøre opmærksom på, at vores arkiv er under stadig opdatering med nye historier eller beretninger fra netop dig. Vi modtager gerne alle bidrag.

Vi har indsamlet, lånt og scannet fotografier af alle ejendomme og gårde og i enkelte tilfælde huse og landskaber fra Balle Sogn, som er blevet til ca. 1900 billeder. Vi har været så heldige at få mange gamle billeder af personer fra de gamle kendte slægter i Balle Sogn.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Vores arkiv opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, hvor det findes i samme bygning som Silkeborg bibliotek. Arkivalier kan ikke lånes med hjem, men kan ses i Lokalhistorisk Arkivs åbningstider. Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne side eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 33.

I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.
 

LOKALHISTORIE BALLE SOGN

MAPPE 33

Indhold. Antal sider.
Tækkemanden, Chr. Andersen, Balle Huse 1902 – 1978.
Artikel af sønnen, Erling Bak-Andersen.

2 sider
Hjulmageri i Balle sogn 1787 – 1801. 
Artikel fra Nordisk Landvæsen 1802.
1 side
1 side
Fattigvæsnet i Balle sogn 1834 - 3 sider
Gl. Balle savværk, 1935 – 1965. 
Avisomtale, 4 billeder.
3 sider
2 sider
Moser i Balle sogn. 
Materiale vedr. Fladmose, Skægkær, Balle Huse moser 
Kort over Gurmosen, Hvinningdal – Nørskovgaard.
4 sider
4 sider
1 side
Eksempel på Jysk talemåde i Balle sogn, 1888. 2 sider
Maren fra Vester Bording, født 1796.
Avisomtale m.m.
2 sider
3 sider
Kendte musiker fra Balle sogn, bl. andet Rasmus G-dur.
Deltager fra Balle sogn i krigene 1848-50 og 1864. 
Jubilæumsgave til veteraner fra 1848 – 50. 
Bilag. 
Jeppe Jensen, Guldbergsgade. Ønske om fortjenstmedalje for 1864. 
Kopi af brev. 
Jens Laursen, Balle. Faldt 18. april 1864 ved Dybbøl.     Mindeplade.
Avisomtale, 4 billeder.
10 sider
1 side
2 sider
2 sider
1 side
2 sider
3 sider
Erindringer fra Krigen 1940 – 45. 
Hans Peter Hartvigsen 1915 – 1947. Frihedskæmper 1940-45.
15 sider
1 side
Helligkilden i Vellingdalen, Balle sogn.
Kort og billeder.
6 sider
3 sider
Brændevinshullet på Balle Bakke. 
1 Billede.     Billede.
3 sider
1 side
Rasmus Mortensen, Balle Huse 1884 - 1965.    Billede. 1 side
Vejledning i Skjolddans, grundtrin.
1 side
Balle Bakke, Artikel af gartner Ove Rasmussen, Else Lippert.
Kurt Kristensen og Vagn Lihn Kristensen 2005.
Avisbillede af vejarbejde på Balle bakke 1929.
9 sider

1 side
Strafferegister Hids Herred 1890 – 1921.  4 sider
Sogne nr. 1970. 
1 side
Originalt sognepapir. 
do. skattelister 1910 – 11. 
do. skattelister 1911 – 12.
1 side
1 side
1 side
Udvandre fra Balle sogn. Opl. fra Internettet.  24 sider
Vurderingsforretninger, Hids Herred 1881 – 1936. 
Opbevares på Silkeborg Lokalhistorisk Arkiv.
2 sider
Hartkorn i Balle sogn 1682.  1 side
Matrikler af 1688, Balle sogn. 
Film opbevares på Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg.
3 sider
Matrikler 1844 Balle sogn. 
Film opbevares på Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg.
14 sider
Matrikelkort over Balle sogn 1835. 
Papir matrikelkort opbevares på Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg.
3 sider
Diasserie fra Balle Huse – 105 billeder. 
Opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg.
3 sider

Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 34.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.

HISTORIE ØSTER BORDING

MAPPE 34

Indhold. Antal sider.
Øster Bording Historie 1483 – 2005.   –   Ikke færdig. 16 sider
Matrikeloversigt af Øster Bording ejerlav med matr. nr.
                                                                                                og tinglysninger op til 2005.
13 sider
Andelsfrysehuset, Øster Bordingvej 44, 1951-1969. 1 side
Borgerforeningen. 1 side
Cykelsmed Sigurd Marius Didriksen (Lykke).
                             -       også med ejendomshistorie for Øster Bordingstræde 1.
4 sider
4 sider
De første detailhandler – Købmænd. 3 sider
Fimo Center A/S, Øster Bordingvej 34. 1 side
Fladmose. 3 sider
Fælles Telefon 1913-1919 hos købmanden på Jordkærvej 31. 1 side
Jysk Flagstang Industri, Øster Bordingvej 55. 1 side
Kogekoner og skikke. 1 side
Kortspil. 1 side
Møbel- og urskivefabrik, Øster Bordingvænget 1969-1987. 1 side
Opfinderen af Dansk Autoværn, Tøger Tøgersen. 4 sider
Postudbringning af Gudmund (Snede) Pedersen. 2 sider
Samværsklubben 1988-2000. - Protokol på Arkivet, Silkeborg. 2 sider
Servicestation MOBIL, Øster Bordingsvænget 2. 1 side
Skomager Jens Chr. Poulsen 1884-1945. 1 side
Systue og sparsomlighed. 1 side
Tromlefører Thorvald Jensen. 2 sider
Tømrermester Ailer Hørmann, Øster Bordingvej 55. 2 sider
Tømrermester Niels Jensen Overgaard, Øster Bordingvej 34. 2 sider
Tømrermester og Teltudlejer Jens Bechmann Eriksen. 2 sider
Udbringning af Aviser og Dagblade med avisartikel om Johanne Snede. 1 side
Vognmand, Savskærer og landmand Alfred Jensen. 1 side
Øster Bording Brugsforening, Øster Bordingvej 32, 1923-1983.
                                                                                       Protokoller på Arkiv i Silkeborg.
5 sider
Øster Bording Foderstoflager, Øster Bordingvænget 7. ØF 1 side
Øster Bording Forsamlingshus, Øster Bordingvej 63, 1905 –  3 sider
Øster Bording Husmandsforening. 1 side
Øster Bording og Omegns Folkebogsamling. 1 side
Øster Bording og Omegns Husflidsforening. 1 side
Øster Bording og Omegns Ungdomsforening. 4 sider
Øster Bording smedeforretning, Øster Bordingstræde 2. 1921 -  7 sider
Øster Bording vognmandsforretning ved Viggo Skov. 3 sider
Aarskrogen Dal mellem Øster Bording og Sinding. 2 sider
Diverse om Øster Bording. 3 sider
Diverse kort.Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 35.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.


HISTORIE OVERGÅRD – VESTER BORDING

MAPPE 35

Overgård historie
Udstykningen 1856.

Gravhøje.

Sagn og Overtro.

Set Højpuslung.

Blodrød bloddråber varsler død.

Sagn om Knudsø i Funder Sogn.

Stednavne.

Oltiden.

Fæste og selvejer.

Tvillinggård.

Murer Søren Klintrup, Hvinningdal Mark.

Forvarsel for Krigen 1864.

Spor af Miler og Boplads i Overgaard.

Hjælpsomhed.

Drikkeri.

Tyveri på Landet.
Vester Bording
Vester Bording historie.

Folketællinger 1787 – 1911.

Ejendomsoversigt.

Maren fra Vester Bording.


 Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB