Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
08 03 05

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Sogns Arkiv.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening har igennem de seneste 17 år indsamlet og nedskrevet lokalhistorie, person- og ejendomshistorie fra hele Balle sogn, undtaget Alderslyst og Lysbro, som også hørte til Balle sogn indtil 1941.

Der er nedskrevet ca. 6.800 sider i A4 format fra tiden omkring 1790 til 1950, altså ca. 160 år, om de enkelte ejendomme og gårde, hvor ejerforholdene er beskrevet sammen med de på stedet boende personer. Gårdenes historie så som antal bygninger, art og byggeår, marker, skove og moser er nøje beskrevet.. I stor udstrækning er køb og salg af jordarealer taget med, samt gårdenes besætning, og hvor det har været muligt, hvor meget mælk der er leveret til mejeriet.

Ligeledes har vi også indsamlet landsbyhistorie fra Balle Kirkeby, Balle Huse, Gl. Balle, Skægkær, Vester- og Øster Bording, Overgård samt Hvinningdal og Kjærsgård. Mange af sognets vandværker, forsamlingshuse og foreninger er blevet behandlet og naturligvis er skolehistorien tilbage til 1741 beskrevet, hvor det har været muligt.

Endelig skal også nævnes Balle Kirke og kirkegårdens historie, Balle præstegård og som det sidste Hvinningdal Kirke. Vi skal gøre opmærksom på, at vores arkiv er under stadig opdatering med nye historier eller beretninger fra netop dig. Vi modtager gerne alle bidrag.

Vi har indsamlet, lånt og scannet fotografier af alle ejendomme og gårde og i enkelte tilfælde huse og landskaber fra Balle Sogn, som er blevet til ca. 1900 billeder. Vi har været så heldige at få mange gamle billeder af personer fra de gamle kendte slægter i Balle Sogn.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Vores arkiv opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, hvor det findes i samme bygning som Silkeborg bibliotek. Arkivalier kan ikke lånes med hjem, men kan ses i Lokalhistorisk Arkivs åbningstider. Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne side eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 4.

I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.
 

VESTER BORDING

MAPPE 4


Gade/Vej

Matr. nr.
Gårdnavn
Oprettet

1850

1901

2002

Kragelundvej 4

1k - ejendom
Vognstrup
Oprettet 1954

K.P. Smede

Kragelundvej 8

1e - ejendom

Oprettet ca. 1867

N. Haagensen

K.H. Kristensen

Jens Sørensen

Kragelundvej 12

2b - ejendom

Oprettet før 1834

Poul Lauritzen

J. Krogsgaard

H. Villumsen

V. Bordingvej 1

2a – gård *

V. Bordinggaard

Ras. Bording

Jens Jensen

KV. Thomsen

V. Bordingvej 2

2f - parcelhus

Oprettet 1966
Elna Pedersen

V. Bordingvej 4

1d – ejendom

Oprettet før 1845

Chr. Nielsen

Chr. Andersen

E. Nedergaard

V. Bordingvej 5

1a – gård *

Bundgaard

S. Bundgaard

N. Bundgaard

D. Sørensen

V. Bordingvej 6

2c – gård
Elgaard Oprettet før 1834
Poul Laursen

A. Krogsgaard

Jan Villumsen

V. Bordingvej 7

1c - ejendom

Oprettet før 1834

J. Christensen

N. Dyhrberg

L.Rask Jensen

V. Bordingvej 12

3 - ejendom
Granlygaard Oprettet før 1834
C. Andersen

S. Villumsen

L. S. Nielsen

* 2 meget gamle halvgårde fra før 1490.
Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 5.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.


BALLE MARK

MAPPE 5

Ejerlav 04 – Øster Bording 46.

Viggo Bechmann, født 01/03 - 1905 Balle Hedegaard, Balle Kirkeby.
Erindringer fra 1977, se under Sinding Hovvej 5.


Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

Beboet 1850

1901

2005
Brunbakkevej 2 11f- hus Balle Kirkeby skole
1907 - 1964
Opført 1907
J. Ejnar KarlsenSejlingvej 2

10b –
ejendom
Dronningholm Anders Nielsen Jens Peter Jensen Laurits Kristian Nielsen Skov


Sinding Hovvej 2 13f, 15b
2).

Oprettet 1846 af Niels Sørensen Anker Munk Nielsen Silkeborg kommune
Sinding Hovvej 3 11a – gård
1).
Damgaard Thøger Thomsen

N.P. Thøgersen Hans Brunholm

Sinding Hovvej 4 4L – ejendom Bakkebo - Tipperen Jens Nielsen Troels Iver Pedersen Per Thorndal
Sinding Hovvej 5

15a – gård
1).
Balle Hedegaard Niels Hedegaard

Jens Bechmann Nick Grotkjær

Sinding Hovvej 5

Erindringer
Skrevet 1977
Viggo Bechmann
1905 -Sinding Hovvej 6 4c – ejendom
Berthel Frederik Schmidt Anders Petersen Aage Brogaard
Sinding Hovvej 7
13b – gård
2), 3).
Maaruplund Oprettet ca. 1879 Søren Andersen P. Toft Trærup

Sinding Hovvej 9
Øster Bording
2a- 46 - gård
4).
Nørregaard Lars Larsen

Henry Jørgensen Torben Berg Jørgensen

1). Fra før 1661, udflyttet her til efter branden 14/05 – 1790.

2). Bygningerne nedbrudt.
3). Jorden er sammenlagt med anden ejendom.
4). Fra før 1661, udflyttet her til efter 1850 fra Øster Bording by.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 6.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.

BALLE KIRKEBY

MAPPE 6

Balle Bygade = Balle Kirkeby.


Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

Oprettet

1901

2006
Balle Bygade 2 14b – hus
forretning
Købmandshandel
Brugsforening
1906 - 1916
1937 -

Leif Priess Østergaard
Balle Bygade 3 9a – sognehus Kirkegaard
Balle Sognegård
1790 - 2002
2002 af Balle Kirke

Balle Kirke

Balle Bygade 4 14f – hus Parcelhus 1945 af Otto Jensen
Anna Marie H. Pedersen
Balle Bygade 5b 9bb - Frysehus
Naturgas
1950 – 2002
1986


Balle Bygade 6A 14h - hus Parcelhus 1948 af Anton Mikkelsen
Preben Serup Hansen
Balle Bygade 6B 14g – hus Forsamlingshus 1948 - 1950
Forsamlingshus

Balle Bygade 8 14k – hus Parcelhus 1959
Erling Sørensen

Balle Bygade
10 & 14
14q – forr. 14q – hus
1963 af Hørmann
1964 af Hørmann

Ailer Hørmann

Balle Bygade
20 - 24
14v
14x
Ubebygget jordareal

Birthe Agerholm

Balle Bygade
26 & 28
14u – ubebyg
14o – lager

1969
1969

Kragelund El

Balle Bygade 30 14L - hus Parcelhus 1973
Ronnie Urskov Kristensen
Balle Bygade 32 14n – hus Parcelhus 1965 – 66
Jesper Kim Brogaard
Balle Bygade 36 10e – hus Parcelhus 1957 af Morten Vad
Tom Winding

Balle Bygade 38 10a- gård * Kærgaard 1790 - N. Peter Vad Søren Vad Bent Friis Nielsen

* Gammel ½ fæstegård fra Gl. Balle fra før 1661, der brændte
    den 14/05 – 1790, som da blev udflyttet her til. Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB