Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
09 06 11

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Sogns Arkiv.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening har igennem de seneste 17 år indsamlet og nedskrevet lokalhistorie, person- og ejendomshistorie fra hele Balle sogn, undtaget Alderslyst og Lysbro, som også hørte til Balle sogn indtil 1941.

Der er nedskrevet ca. 6.800 sider i A4 format fra tiden omkring 1790 til 1950, altså ca. 160 år, om de enkelte ejendomme og gårde, hvor ejerforholdene er beskrevet sammen med de på stedet boende personer. Gårdenes historie så som antal bygninger, art og byggeår, marker, skove og moser er nøje beskrevet.. I stor udstrækning er køb og salg af jordarealer taget med, samt gårdenes besætning, og hvor det har været muligt, hvor meget mælk der er leveret til mejeriet.

Ligeledes har vi også indsamlet landsbyhistorie fra Balle Kirkeby, Balle Huse, Gl. Balle, Skægkær, Vester- og Øster Bording, Overgård samt Hvinningdal og Kjærsgård. Mange af sognets vandværker, forsamlingshuse og foreninger er blevet behandlet og naturligvis er skolehistorien tilbage til 1741 beskrevet, hvor det har været muligt.

Endelig skal også nævnes Balle Kirke og kirkegårdens historie, Balle præstegård og som det sidste Hvinningdal Kirke. Vi skal gøre opmærksom på, at vores arkiv er under stadig opdatering med nye historier eller beretninger fra netop dig. Vi modtager gerne alle bidrag.

Vi har indsamlet, lånt og scannet fotografier af alle ejendomme og gårde og i enkelte tilfælde huse og landskaber fra Balle Sogn, som er blevet til ca. 1900 billeder. Vi har været så heldige at få mange gamle billeder af personer fra de gamle kendte slægter i Balle Sogn.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Vores arkiv opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, hvor det findes i samme bygning som Silkeborg bibliotek. Arkivalier kan ikke lånes med hjem, men kan ses i Lokalhistorisk Arkivs åbningstider. Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne side eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 7.

I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.
 

BALLE KIRKEVEJ

MAPPE  7


Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

Oprettet - 1850

1901

2001
Balle Kirkevej 15

22b – hus (Gl. smedje) Oprettet 1963 af Preben Borghus
Preben Hagbard Borghus
Balle Kirkevej 17a

22d – hus landbrug
Nedlagt
Marie Drejs Møller Iversen Lisbeth Jensen
Balle Kirkevej 17b

6x – hus Aftægtshus Oprettet 1866 af Rasmus Foged A. Virklund Allan Mortensen
Balle Kirkevej 19

6ct – hus Døgnbutik Oprettet 1964 af Henry Sølvsten
Sigrid Schlage Leroy
Balle Kirkevej 21a 6ay – hus Købmand
Christen Rasmussen Niels Henry Sølvsten
Balle Kirkevej 28

1e – hus Heleneberg Oprettet 1946 af Gunnar Kejlstrup
Tine Sax
Balle Kirkevej 30

1d - hus
Opret. 1928-29
Aage Demuth

Bent Søren Frederiksen
Balle Kirkevej 32

24c - hus
Opført ca. 1856
Finn Lütken Pedersen
Balle Kirkevej 32B

26d - hus
Opført 1986
af Orla Nissen

Orla Nissen
Balle Kirkevej 34

24b – hus (Gl. smedje) Opført 1850 af
Poul Jensen

Keld Linnebjerg Johansen
Balle Kirkevej 36

22e – hus Garage/værksted
Beboelse
Oført 1969 af
Anders Nielsen

Harry Wessby
Balle Kirkevej 38-40 22c – hus

Savværk
Beboelse
Oprettet 1937 af Ejler Bak
Børge Hansen

Balle Kirkevej
42 - 44
1. skole
22c - hus
Præstegård til 1558
Skole 1741 - 1907


Parcelhuskvarter
Balle Kirkevej 79

6a – gård 1) Ballelund Rasmus Jensen Foged Poul Poulsen Plejehjem
Parcelhuskvarter
Balle Kirkevej 83

14a – gård 1) Kirkegaard Udflyttet 1790 af
Søren Nielsen
Thomas Kristensen Sognegård
Parcelhuskvarter
Balle Kirkevej

12b – gård Balle Nygaard Hans Andersen Kloborg Anders Hansen Kloborg Skole
Parcelhuskvarter


Chr. Winthers Vej 20

7a, 12a – gård 1) St. Ballegaard Niels Poulsen Christian
Rasmussen
Parcelhuskvarter

1. Gamle gårde fra før 1661. Gårdene er udflyttet efter branden 14. maj 1790 eller ved udskiftningen/udflytningen..Her under er en indholdsfortegnelse for mappe 8.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.


BALLE KIRKEBY


MAPPE 8

Ejerlav 04.

Hestehavevej
Nordre Højmarksvej
Daltoften 74

Landpostbud Hermann Bernhard Christensen erindringer.
Hans Jægers erindringer.


Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

Oprettet

1901

2001

Hestehavevej 1

14d – hus

Oprettet 1947 af
Marius Smed

Anders S. Gregersen

Hestehavevej 2

9e – hus
Gl. Smedje - central
Oprettet 1907

Kim R.
Nielsen

Hestehavevej 3

14c – hus

Savværk
Oprettet
1910 – 1937

Gerda Christensen
Landpostbud Hermann Bernhard Christensen Født 1914 Erindringer fra Balle Sogn
Hestehavevej 4

9i – hus

Oprettet 1935 af
Dines Jensen

Børge Adolf Petersen

Hestehavevej 5
18 – gård/hus
Kongshus
Oprettet 1804 af
Erik Jensen
Erik Rasmussen Torben V. Nielsen

Hestehavevej 6

9n – hus

Oprettet 1953 af
Robert Nielsen

Allan Mosgaard Kristensen

Hestehavevej 7

9aa – 04

Skov
Skov fra Vester Kejlstrup tiden
Karl Kristian
Andersen

Hestehavevej 8

9h – hus

Ny smedje
Oprettet 1931 af
Marius Jensen


Peter Johansen

Hestehavevej 9

9q- - 04

Skov
Skov fra Vester Kejlstrup tiden
Karl Kristian Andersen

Hestehavevej 11

31b – 04

Skov
Skov fra Vester Kejlstrup tiden Jens Kristian Skov Poul Leif Malmros


Ndr. Højmarksvej 11 9k – hus Aftægtshus
Ny bolig
Hus I, 1913 – 1994
Ny opført 2000
Jens Kristian Skov Poul Leif Malmros

Ndr. Højmarksvej 13

9b – ejendom

Skovlund
Oprettet 1873 af Niels Chr. Sørensen
Søren Skovlund

Vagn Thykjær
Ndr. Højmarksvej 15
31c – skov

Hestehaven
Skov fra Vester Kejlstrup tiden
Regner Berg Jørgensen
Ndr. Højmarksvej 17 8b - ejendom
Hjortefarmen
Oprettet 1973/74
af Hans Jæger

Erling Arthur Jensen
Hans Jæger Erindringer 1909 - 1997 Vester KejlstrupDaltoften 74

8he – hus

Skovly
Oprettet 1848
Rasmus Skov
Jens Kristian Skov Leif Kristian KristensenHer under er en indholdsfortegnelse for mappe 9.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.


I mappen kan findes forskellige oplysninger om hver ejendom.GL. BALLE BY

MAPPE 9Gade/Vej

Matr. nr.

Gårdnavn

1850

1901

2001
Vesterbakken 5
Slægtshistorie

2a – gård *

Vesterskovgaard

Thøger Jensen

Poul Thøgersen
Vita Thøgersen
1. Parcelhuse
Øster Bordingvej 4 Thomas Pedersens
Erindringer

4a – gård *

Neder Buskelund
Udflyttet 1846
Peder Danielsen
Thomas Pedersen 1. Parcelhuse


* Gamle gårde fra før 1661. Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB