Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
10 08 06

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Sogns Arkiv.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening har igennem de seneste 17 år indsamlet og nedskrevet lokalhistorie, person- og ejendomshistorie fra hele Balle sogn, undtaget Alderslyst og Lysbro, som også hørte til Balle sogn indtil 1941.

Der er nedskrevet ca. 6.800 sider i A4 format fra tiden omkring 1790 til 1950, altså ca. 160 år, om de enkelte ejendomme og gårde, hvor ejerforholdene er beskrevet sammen med de på stedet boende personer. Gårdenes historie så som antal bygninger, art og byggeår, marker, skove og moser er nøje beskrevet.. I stor udstrækning er køb og salg af jordarealer taget med, samt gårdenes besætning, og hvor det har været muligt, hvor meget mælk der er leveret til mejeriet.

Ligeledes har vi også indsamlet landsbyhistorie fra Balle Kirkeby, Balle Huse, Gl. Balle, Skægkær, Vester- og Øster Bording, Overgård samt Hvinningdal og Kjærsgård. Mange af sognets vandværker, forsamlingshuse og foreninger er blevet behandlet og naturligvis er skolehistorien tilbage til 1741 beskrevet, hvor det har været muligt.

Endelig skal også nævnes Balle Kirke og kirkegårdens historie, Balle præstegård og som det sidste Hvinningdal Kirke. Vi skal gøre opmærksom på, at vores arkiv er under stadig opdatering med nye historier eller beretninger fra netop dig. Vi modtager gerne alle bidrag.

Vi har indsamlet, lånt og scannet fotografier af alle ejendomme og gårde og i enkelte tilfælde huse og landskaber fra Balle Sogn, som er blevet til ca. 1900 billeder. Vi har været så heldige at få mange gamle billeder af personer fra de gamle kendte slægter i Balle Sogn.


Klik her for at se referat fra receptionen i forbindelse med overdragelsen af mapperne til Lokalhistorisk Arkiv,
Silkeborg den 5. marts 2008.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Vores arkiv opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, hvor det findes i samme bygning som Silkeborg bibliotek. Arkivalier kan ikke lånes med hjem, men kan ses i Lokalhistorisk Arkivs åbningstider. Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne side eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Klik her for at se en liste med gade- og vejnavne  samt områders navne.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.

Ved klik på en mappes nummer åbnes en oversigt der viser mappens indhold.


Her under er en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper. 

I mappernes indholdsfortegnelser er der forskellige andre oplysninger end ejendommes adresser.

MAPPEOVERSIGT

 
  1. Overgård Mark Kongshedevej, Kragelundvej.
  2. Overgård Mark Nørhedevej, Overgårdvej.
  3. Overgård
Personregister for mappe 1, 2 og 3.
Balle Overgaard, Kragelundvej 15.
Overgaard, Kragelundvej 13.
  4. Vester Bording Vester Bordingvej, Kragelundvej.
  5. Balle Brunbakkevej, Sejlingvej, Sinding Hovvej.
  6. Balle Kirkeby: Balle Bygade.
  7. Balle Balle Kirkevej, Chr. Winthersvej.
  8. Balle Hestehavevej, Ndr. Højmarksvej.
  9. Balle by Vesterskovgaard, Neder Buskelund.
10. Balle by Nedergaard, Højbo + Gl. Gårde i Gl. Balle by.
11a. Balle Viborgvej I, Balle Bakke + Damgaard Nielsen.
11b. Balle Viborgvej II, 70 – 79.
12. Balle Huse Buskelundvej, Brunbakkevej, Øster Bordingvej.
13. Vester Kejlstrup  Hovedgård & Mølle, Huse, Skoven.
14. Vester Kejlstrup Mark Hestehavevej/Ndr. Højmarksvej, Nissetvej/Kejlstrupvej.
15. Vester Kejlstrup Mark Div. bilag og tegninger.
16A. Skægkær Sindingvej, Skægkær Banevej, Skægkærvej.
16B. Skægkær Viborgvej.
17. Kjærsgaard Historie, Hovedgård & Mølle.
18. Kjærsgaard Mark Buskelundvej, Eidervej, Bækkelund på Sleipnersvej.
19. Øster Bording Øster Bordingvej I nr. 15 – 43a
20. Øster Bording Øster Bording II Vænget, Stræde, Skole, Fors. Hus nr. 54 - 63
21. Øster Bording + Hvinningdal Jorkærvej I nr. 1 – 15
22. Øster Bording + Hvinningdal Jordkærvej II nr. 16 – 37
23. Øster Bording Nørhedevej. nr. 42 - 52
24. Hvinningdal Karlshøjvej, Nørhedevej. nr. 22 - 36
25. Hvinningdal Hvinningdalvej, Hvinningdal by.
26. Hvinningdal Odinsvej, Hvinningdal Bakke.
27. Hvinningdal Buskelundvej, Eidervej.
28. Hvinningdal Eidervej 36.
29a. Skolehistorie Historie 1741 – 1964.
29b. Skolehistorie Billeder og div. Dokumenter.
30. Gubsø 
Branden 1790
Kjellerup banen 1924 – 1968.
31. Balle kirkehistorie Div. bilag og billeder.
32. Hvinningdal Historie.
33. Balle sogn Historie.
34. Øster Bording Historie.
35. Overgård & Vester Bording Historie, sagn og overtro.

 Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB