Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
08 02 29

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Sogns Arkiv.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening har igennem de seneste 17 år indsamlet og nedskrevet lokalhistorie, person- og ejendomshistorie fra hele Balle sogn, undtaget Alderslyst og Lysbro, som også hørte til Balle sogn indtil 1941.

Der er nedskrevet ca. 6.800 sider i A4 format fra tiden omkring 1790 til 1950, altså ca. 160 år, om de enkelte ejendomme og gårde, hvor ejerforholdene er beskrevet sammen med de på stedet boende personer. Gårdenes historie så som antal bygninger, art og byggeår, marker, skove og moser er nøje beskrevet.. I stor udstrækning er køb og salg af jordarealer taget med, samt gårdenes besætning, og hvor det har været muligt, hvor meget mælk der er leveret til mejeriet.

Ligeledes har vi også indsamlet landsbyhistorie fra Balle Kirkeby, Balle Huse, Gl. Balle, Skægkær, Vester- og Øster Bording, Overgård samt Hvinningdal og Kjærsgård. Mange af sognets vandværker, forsamlingshuse og foreninger er blevet behandlet og naturligvis er skolehistorien tilbage til 1741 beskrevet, hvor det har været muligt.

Endelig skal også nævnes Balle Kirke og kirkegårdens historie, Balle præstegård og som det sidste Hvinningdal Kirke. Vi skal gøre opmærksom på, at vores arkiv er under stadig opdatering med nye historier eller beretninger fra netop dig. Vi modtager gerne alle bidrag.

Vi har indsamlet, lånt og scannet fotografier af alle ejendomme og gårde og i enkelte tilfælde huse og landskaber fra Balle Sogn, som er blevet til ca. 1900 billeder. Vi har været så heldige at få mange gamle billeder af personer fra de gamle kendte slægter i Balle Sogn.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Vores arkiv opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, hvor det findes i samme bygning som Silkeborg bibliotek. Arkivalier kan ikke lånes med hjem, men kan ses i Lokalhistorisk Arkivs åbningstider. Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne side eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.

Ved klik på en mappes nummer åbnes en oversigt der viser mappens indhold.


Her under er en liste med gade- og vejnavne samt områders navne. 

I mapperne kan findes forskellige andre oplysninger end ejendommes adresser.
 

Gade/vej navn Område
Mappe nr.
Balle Bakke Balle-Alderslyst
11a
Balle Bygade Balle Kirkeby
6
Balle Kirkevej Balle
7
Brokbjergvej 11F Balle Sandmark Damgaard Nielsen 11a
Brorsonsvej Balle
10
Brunbakkevej Balle
5
Brunbakkevej Balle Huse
12
Buskelundvej Balle Huse, Kjærsgård
12, 18, 27
Chr. Winthersvej Balle
7
Eidervej Kjærsgård, Hvinningdal
18, 27, 28
Hestehavevej Balle Kirkeby
8, 14
Hvinningdalvej Hvinningdal by, Bakke
25, 26
Jordkærvej Øster Bording Hvinningdal
21, 22
Karlshøjvej Hvinningdal
24
Kejlstrupvej Vester Kejlstrup
14
Kongshedevej Overgård
1
Kragelundvej Overgård
1
Kragelundvej Vester Bording
4
Kragelundvej 13 – 15 Overgård
3
Ndr. Højmarksvej Balle, Vester Kejlstrup
8, 14
Nørhedevej Overgård
2
Nørhedevej Øster Bording, Hvinningdal
23, 24
Odinsvej Hvinningdal
26
Overgårdvej Overgård
2
Sejlingvej Balle Kirkeby
5
Sinding Hovvej Balle
5
Sindingvej Skægkær
16
Skægkær Banevej Skægkær
16
Skægkærvej Skægkær
16
Sleipnersvej Kjærsgård
18
Vester Bordingvej Vester Bording
4
Vesterbakken Balle
9, 10
Viborgvej Balle, Skægkær
11a, 11b, 16
Viborgvej I, 31-65 Balle
11a
Viborgvej II, 70-79 Balle
11b
Øster Bordingstræde Øster Bording
20
Øster Bordingvej Balle Huse, Balle
Øster Bording

12, 19, 20
Øster Bordingvænget Øster Bording
20
 


 Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB