Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
08 02 29

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv
Dansk Folkeminde- samling
Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Billeder:
Klasser og konfirmander
Balle Kirke

mail

Balle Sogns Arkiv.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening har igennem de seneste 17 år indsamlet og nedskrevet lokalhistorie, person- og ejendomshistorie fra hele Balle sogn, undtaget Alderslyst og Lysbro, som også hørte til Balle sogn indtil 1941.

Der er nedskrevet ca. 6.800 sider i A4 format fra tiden omkring 1790 til 1950, altså ca. 160 år, om de enkelte ejendomme og gårde, hvor ejerforholdene er beskrevet sammen med de på stedet boende personer. Gårdenes historie så som antal bygninger, art og byggeår, marker, skove og moser er nøje beskrevet.. I stor udstrækning er køb og salg af jordarealer taget med, samt gårdenes besætning, og hvor det har været muligt, hvor meget mælk der er leveret til mejeriet.

Ligeledes har vi også indsamlet landsbyhistorie fra Balle Kirkeby, Balle Huse, Gl. Balle, Skægkær, Vester- og Øster Bording, Overgård samt Hvinningdal og Kjærsgård. Mange af sognets vandværker, forsamlingshuse og foreninger er blevet behandlet og naturligvis er skolehistorien tilbage til 1741 beskrevet, hvor det har været muligt.

Endelig skal også nævnes Balle Kirke og kirkegårdens historie, Balle præstegård og som det sidste Hvinningdal Kirke. Vi skal gøre opmærksom på, at vores arkiv er under stadig opdatering med nye historier eller beretninger fra netop dig. Vi modtager gerne alle bidrag.

Vi har indsamlet, lånt og scannet fotografier af alle ejendomme og gårde og i enkelte tilfælde huse og landskaber fra Balle Sogn, som er blevet til ca. 1900 billeder. Vi har været så heldige at få mange gamle billeder af personer fra de gamle kendte slægter i Balle Sogn.


Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 75,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vores arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Vores arkiv opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, hvor det findes i samme bygning som Silkeborg bibliotek. Arkivalier kan ikke lånes med hjem, men kan ses i Lokalhistorisk Arkivs åbningstider. Hvis du har e-mail kan vi sende en bestemt gårds historie til dig.
Du skal i mailen opgive gårdens adresse.
Adressen kan du evt. finde via denne side eller på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.

Ved klik på en mappes nummer åbnes en oversigt der viser mappens indhold.


Her under er en liste med personer som har fortalt erindringer. 

I mapperne kan findes forskellige andre oplysninger end ejendommes adresser.
 

Navn År Sted Tid Mappe nr.
David Kristensen 1934 - Øster Bording
23
Erling Phil 1925 - Balle Sogn 1971 - 2005 22
Frederik VII & Grevinde Danner 1837 – 1942 Højgaard
27
Gård- og Slægtshistorie
Vester Skovgaard
9
Hans Jæger 1909 - 1997 Vester Kejlstrup Hæfte 8
Henning R. Mortensen 1926 - 2006 Balle
10
Jens Jensen Overgaard 1864 – 1948 Overgård

Landpostbud Hermann Bernhard Christensen 1914 - Balle Sogn
8
Marie Sørensen gift Jæger 1915 – 2001 Balle Huse
12
Mette Marie Bak 1890 –1983 Lundegaard
27
Nelly Sørensen breve til Anders Kristensen 1896 -1959
1897 – 1981
Øster Bording 1915 - 1919 23
Niels Gadkjær 1850 – 1942 Balle Sogn
27
Ove Rasmussen, Else Fisker, Kurt N. Kristensen
Balle Bakke 1920 - 1960 11a
Thomas Pedersen 1847 – 1935 Neder Buskelund
9
Viggo Bechmann 1905 – 1977 Balle Sogn
5
Anders Jensen Melgaard 1844 – 1893 Hvinningdal
25
 
Historiske oplysninger om sognet.


Klik her for at se en oversigt som viser hvilke områder der dækkes i hver af arkivets 37 mapper.

Klik her for at finde forskellige personers erindringer.

Klik her for at finde historiske oplyslninger om sognet.

Ved klik på en mappes nummer åbnes en oversigt der viser mappens indhold.Her under er en liste over emner der er skrevet historie om. 

I mapperne kan også findes andre oplysninger vedr. ejendommes adresser.


Navn Sted År Mappe nr.
Balle Kirkehistorie Med bilag og billeder
31
Balle Skolehistorie Balle Sogn 1741-1964 29a
Balle Skolehistorie Bilag, billeder
29b
Balle Sogns Historie

33
Branden 14. maj 1790 Gl. Balle 14. maj 1790 30
Gubsø Klosterruin Balle Kirkeby
30
Hvinningdal Historie

32
Kjellerup Banen Balle sogn 1924-1968 30
Kjærsgård Historie

17
Overgård Historie + sagn og overtro
35
Skægkær Historie


Vester Bording Historie

35
Vester Kejlstrup Historie

13
Øster Bording Historie

34
 


 Document made with KompoZer by Erik Thisted.  FF © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB