Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Top midten. Top højre.


Opdateret
04.12.2019

Forsiden
Sognets
Historie
Artikler
Skifte Protokol Vester
Kejlstrup
Foreningens
Arkiv

Dansk Folkeminde- samling

Litteratur
& Links

Tidligere aktiviteter
Program
Bestyrelsen

Oversigt
Alfabetisk
register

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening

Program for 2020.


Tirsdag d. 4. februar 2020:

Generalforsamling kl. 19.00 iflg. lovene

( kun for medlemmer)
Sted: Balle Sognehus, Balle Bygade 162

Derefter kommer Ketty Hjøllund med sit foredrag
"ALS-sygdommen uden håb".
En rørende fortælling om hendes liv under sin mands sygdom og kampen for at vende tilbage til et "normalt" liv igen.
Ketty taler om tabubelagte emner, bl.a. ALS, aktiv/passiv dødshjælp og frigivelse af cannabis, men det bliver leveret med humor og charme.

Alle er velkommen

Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 19.00

Travetur i Silkeborg

Lis Thaulov fører os rundt i midtbyen og viser os Anton Rosens bemærkelsesværdige bygninger - også nogle nye, som ikke før har været tilskrevet denne arkitekt..

Mødested: Ørnespringvandet på Skoletorvet.

AFLYST
Tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 19.00

Sted: Balle Sognehus, Balle Bygade 162

"Når bonden lægger seletøjet ta'r konen bukserne på -
om humor i alderdommen"

har provst Anders Bonde kaldt sit causeri.
Anders Bonde er præst på landet, bonde og prrovst:
Landbokulturen er hans inspirationskilde.
Her er der netop tradition for at tillæge livserfaringen stor betydning.


Alle er velkommen

 

Lokalhistorie fra Silkeborg i november 2020

Sted: Silkeborg Museum.

Se annonce i dagbladene.

Silkeborg Museum og de lokalhistoriske foreninger i den gamle Silkeborg Kommune holder ”Sogneaften ” om lokalhistorie fra de mange sogne.

En fornøjelig aften fyldt med gode historier fra lokalområdet

Alle er velkommen

Arrangementer er gratis. Du kan bare møde op.

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening

blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbevaring af bevaringsværdige dokumenter, skøder og  billeder m.m. fra sognet. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historie om personer. 

Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra indsamlede materialer.

Medlemskab For bare 100,- kr. om året bliver du medlem og kan deltage i vore arrangementer samt  modtage information, årshæfte og program.

Tilmelding kan ske til en fra bestyrelsen . Document made with KompoZer by Erik Thisted.   Firefox 3   © Balle Sogns Lokalhistoriske Forening. Til toppen af siden                                 WEB  

Valid XHTML 1.0 Transitional